Moj Mix - Novi tarifni model po vašoj mjeri!

Mogućnost da spakujete svoj personalizovani tarifni paket

Nova postpaid tarifa Moj Mix Vam pruža mogućnost da spakujete svoj personalizovani tarifni paket. Birate količinu minuta i poruka koja odgovara Vašim potrebama i uz to, kao opciju, birate bonus za mobilni internet. Bonus koristite po punoj brzini, a nakon toga imate neograničeni mobilni internet po nižoj brzini.

Ukoliko, na primjer, izaberete tarifni paket Moj Mix 20, za 20KM mjesečno možete izabrati 60 min i 250 SMS/MMS, ili 60 min, 100 SMS i 500 MB, ili izaberite neku drugu kombinaciju minuta, poruka i neograničenog interneta koja Vama odgovara.

Pričajte, tipkajte i surfajte, baš onako kako Vama odgovara.

Vrsta poziva
Tarifni model
Cijene su izražene u KM/min i ne sadrže PDV. Tarifni interval na sve pozive je 60+1 sekundi.
 
Moj Mix Flex
Moj Mix Flat
Pozivi unutar m:tel mobilne mreže
0.15
0.18
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u BiH
0.20
0.18
Pozivi  prema fiksnoj m:tel mreži
0.15
0.18
Pozivi prema drugim fiksnim mrežama u BiH
0.20
0.18
Pozivi ka 2 prijatelj broja
0.06
0.06
SMS unutar m:tel mreže i i drugim mobilnim mrežama u BiH
0.06
0.06
MMS
0.06
0.06
Kombinacije tarifnih modela
Moj Mix Flex i Moj Mx Flat
Bonusi
Pretplata
Cijene su izražene u KM i nije uračunat PDV.
 
Minute
Poruke
Mob.internet
 
Moj Mix 15
60
100
 
15
         
Moj Mix 20
60
100
500 MB
20
 
60
250
 
20
 
100
100
 
20
         
Moj Mix 25
60
100
1 GB
25
 
60
250
500 MB
25
 
60
500
 
25
 
100
100
500 MB
25
 
100
250
 
25
         
Moj Mix 30
60
100
2GB
30
 
60
250
1GB
30
 
60
500
500 GB
30
 
100
100
1GB
30
 
100
250
500 MB
30
 
100
500
 
30
 
200
100
 
30
         
Moj Mix 35
60
250
2 GB
35
 
60
500
1GB
35
 
100
100
2 GB
35
 
100
250
1 GB
35
 
100
500
500 MB
35
 
200
100
500 MB
35
 
200
250
 
35
         
Moj Mix 40
60
500
2 GB
40
 
100
250
2 GB
40
 
100
500
1 GB
40
 
200
100
1 GB
40
 
200
250
500 MB
40
 
200
500
 
40
         
Moj Mix 45
100
500
2 GB
45
 
200
100
2 GB
45
 
200
250
1 GB
45
 
200
500
500 GB
45
         
Moj Mix 50
200
250
2 GB
50
 
200
500
1 GB
50
         
Moj Mix 55
200
500
2 GB
55
 
500
100
 
55
         
Moj Mix 60
500
100
500 MB
60
 
500
250
 
60
         
Moj Mix 65
500
100
1 GB
65
 
500
250
500 MB
65
 
500
500
 
65
         
Moj Mix 70
500
100
2 GB
70
 
500
250
1 GB
70
 
500
500
500 MB
70
         
Moj Mix 75
500
250
2 GB
75
 
500
500
1 GB
75
         
Moj Mix 80
500
500
2 GB
80