Prepaid usluga

Brza i jednostavna upotreba fiksnog telefona, bez mjesečne pretplate i bez izdavanja mjesečnog računa, uz dopunjavanje prepaid računa vrijednosnim vaučerima.

 

Kako postati korisnik prepaid usluge u m:tel fiksnoj telefoniji?

Prepaid usluga u fiksnoj telefoniji namijenjena je svim novim i postojećim rezidencijalnim korisnicima fiksne telefonije (POTS, CLL) uz uslov postojanja tehničke mogućnosti za realizaciju ove usluge i posjedovanja aparata sa tonskim biranjem, izmirenja zaostalih dugovanja prema m:tel-u, te da korisnik nije prethodno vezan ugovornim periodom za korišćenje fiksne telefonije.

Besplatna dostava na kućnu adresu! Prepaid komplet vam donosimo na kućni prag. Potrebno je samo da pozovete 066 10 10 10 ili da popunite zahtjev na najbližem prodajnom mjestu i naručite svoj paket.

Cijena startnog prepaid paketa za nove rezidencijalne korisnike fiksne telefonije POTS i Homeline (CLL) korisnike

Paket
Cijena
Period važenja startne dopune na računu je 25 dana od dana aktivacije.  Cijena je sa PDV-om.
Za nove POTS korisnike
prepaid priključak
telefonski aparat Gigaset  A120
10 KM startne dopune na računu
43 KM
Za nove Homeline (CLL) korisnike
priključak
CLL uređaj
10 KM startne dopune na računu i CLL uređaj
43 KM

Cijena za postojeće rezidencijalne korisnike, nadoknada za prelazak

Usluga
Cijena
U cijene je uračunat PDV.
Jednokratna nadoknada za prelazak na prepaid (10 KM startne dopune na računu)
23,40 KM
Nadoknada za prelazak sa prepaid na postpaid status
0 KM

Plaćanjem jednokratne nadoknade postajete korisnik prepaid telefonske linije. Ukoliko se radi o POTS priključku, korisnik zadržava svoj pretplatnički broj, dok u slučaju korisnika Homeline (CLL) priključka broj se mijenja.

Za korisnike koji su u proteklom periodu otkazali priključak (POTS i CLL) u m:tel fiksnoj telefoniji kreirali smo novi prepaid paket po cijeni od 20 KM, koji sadrži prepaid priključak i startnih 10 KM na računu. Period važenja dodijeljenog bonusa u iznosu od 10 KM na prepaid računu je 25 dana.
 

Korišćenje prepaid usluge

Prepaid u fiksnoj telefoniji predstavlja novi način kontrole troškova telefoniranja. Plaćanje usluge vrši se putem vrijednosnih vaučera od 10 KM, 20 KM ili 30 KM, ili putem elektronske dopune u iznosima od 5 KM, 10 KM, 20 KM i 30 KM, a dopunjeni iznos na prepaid računu može se koristiti za pozive prema svim fiksnim i mobilnim mrežama.

Tarifni model namijenjen za prepaid korisnika

Prepaid tarifni model
(KM/min)
U cijene nije uračunat PDV. Mjerna i obračunska jedinica je 1 sekund.
Usluga Prikaz broja koji zove (CLIP) je besplatna.
Мјеsni i mеđumјеsni rаzgоvоri unutаr fiksnе mrеžе Мtеl-а
0,06
Rаzgоvоri izmеđu rаzličitih mrеžnih grupа u BiH
0,06
Rаzgоvоri prеmа mоbilnој mrеži Мtеl-а
0,20
Rаzgоvоri prеmа оstаlim mоbilnim mrеžаmа u BiH
0,40
Rаzgоvоri prеmа fiksnim mrеžаmа u Srbiјi i Crnој Gоri
0,52
 Razgovori prema fiksnim mrežama u Hrvatskoj 0,52
Razgovori prema mobilnim mrežama u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori
0,64
Razgovori prema fiksnim i mobilnim mrežama u Sloveniji i Makedoniji
0,64
Razgovori prema fiksnim i mobilnim mrežama u ostalim evropskim zemljama (bez Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Makedonije)
0,81
Rаzgоvоri prеmа fiksnim i mоbilnim mrеžаmа u vаnеvrоpskim zеmlјаmа 1,05
Razgovori prema satelistskim mrežama 11.70

Dopuna računa

Plaćanje usluge vrši se unaprijed putem dopuna (vaučera) u vrijednosti od 10, 20 KM i 30 KM ili elektronskim putem u iznosima od 5 KM, 10 KM, 20 KM i 30 KM. Ukupan iznos na kreditu prepaid kartice aktivira se na prepaid račun koji se koristi za pozive prema svim fiksnim i mobilnim mrežama.

Nakon kupovine vrijednosne dopune (vaučera) korisnik poziva besplatan broj 0800 50 004, bira opciju za dopunu kredita, zatim prati uputstva koja daje govorni automat i unosi skriveni ID broj sa prepaid kartice (grebanjem zaštitne folije na kartici). Nakon unosa skrivenog ID broja izvršena je dopuna prepaid računa.
Prilikom dopunjavanja prepaid računa, vrijednost nove dopune se dodaje na postojeće stanje. Pozivanjem navedenog besplatnog broja, biranjem opcija za provjeru stanja, korisnik može dobiti informaciju o iznosu i trajanju prepaid računa.

Vrijeme trajanja vaučera

  • 10 KM - 25 dana
  • 20 KM - 60 dana
  • 30 KM - 90 dana

Vrijeme trajanja elektronske dopune

  • 5 KM - 10 dana
  • 10 KM - 25 dana
  • 20 KM - 60 dana
  • 30 KM - 90 dana

Napomena:
Dopunjeni račun počinje da važi od tačnog vremena dopune  i može da se koristi onoliko koliko traje kupljena dopuna (dd.mm.yyyy.) (hh.mm.ss) Npr: ukoliko dopunite račun dopunom od 10 KM,  1. marta u 16 časova, 10 minuta, 50 sekundi,  račun vam vrijedi 25 dana od vremena aktivacije, tj. do 26. marta do 16 časova, 10 minuta i 50 sekundi. Dopunom se ne može smanjiti trajanje računa. Npr: Vaš račun važi do 28.12.2018. 11:03:36 i danas  dopunite račun sa još 2 KM. Važenje računa će ostati 28.12.2018. 11:03:36.

Po isteku dopune moguće je u narednom periodu od 120 dana primati pozive i ostvarivati pozive ka hitnim službama i korisničkom servisu.
U slučaju da korisnik ne izvrši dopunu računa u navedenom periodu, blokiraju se i dolazni pozivi, a korisniku se ostavlja mogućnost da u narednih 60 dana podnese zahtjev za reaktivaciju računa uz plaćanje jednokratne nadoknade od 10 KM i obavezu dopune računa u periodu od sedam dana.

Gdje kupiti vrijednosne dopune?

Dopune korisnik može kupiti na prodajnim mjestima i kod ovlaštenih distributera označenih naljepnicom “Dopuna za fiksni telefon”.
Sve dodatne informacije možete dobiti besplatnim pozivom korisničkog servisa na broj 0800 50 000.

Datum objave: 21-03-2012