m:parking

Ne morate više da brinete da li imate sitnog novca – platite parking SMS-om

Kao m:tel korisnik, više ne morate da vodite računa da kod sebe uvijek imate sitnog novca da biste izvršili plaćenje parking mjesta u Banjaluci, Sarajevu, Bijeljini, Čelincu, Prnjavoru, Doboju, Trebinju, Tesliću i Kotor Varoši. Sada to možete riješiti jednostavnim korišćenjem m:parking usluge.
Platite parking SMS porukom tako što ćete poslati SMS poruku sa upisanom registracijskom oznakom vozila na odgovarajući kratki broj – zavisno od toga koju kartu za parkiranje želite da kupite.
Napišite SMS poruku koja sadrži samo registarsku oznaku vozila (bez razmaka i crtica) za koje želite da platite parkiranje.

Npr. : 123T456
Npr. : A12B345


Pošaljite SMS s registracijskom oznakom vozila na m:parking broj odgovarajuće parking zone:

Pregled cijena i pristupni brojevi 

Banja Luka

Pristupni broj
Cijena
Zona
U cijenu je uključen PDV.
083 5100
0,50 KM
Zona II – 1 sat
083 5101
1,00 KM
Zona I – 1 sat
083 5103
3,00 KM
Zona II – dnevna karta
083 5102
5,00 KM
Zona I – dnevna karta

Sarajevo

Pristupni broj
Cijena
Zona
U cijenu je uključen PDV.
083 2001
2,00 KM
Zona I – 1 sat
083 2002
1,00 KM
Zona II – 1 sat
083 2003
0,50 KM
Zona III – 1 sat
083 2000 3,00 KM Zona 0 - 1 sat
083 2004 do 10,00 KM BBI Centar

Bijeljina

Pristupni broj
Cijena
Zona
U cijenu je uključen PDV.
083 5501
1,00 KM
Zona I – 1 sat
083 5502
0,50 KM
Zona II – 1 sat
083 5503
2,00 KM
Zona II - dnevna karta

Kotor Varoš

Pristupni broj
Cijena
Zona
U cijenu je uključen PDV.
083 5110
0,50 KM
Zona I – 1 sat
083 5111
3,00 KM
Zona II - dnevna karta

Čelinac

Pristupni broj
Cijena
Zona
U cijenu je uključen PDV.
083 5112
0,50 KM
Zona I – 1 sat
083 5113
2,00 KM
Zona I - dnevna karta

Teslić

Pristupni broj
Cijena
Zona
083 5300   1,00 KM Zona I – 1 sat – crvena zona
083 5302   0,50 KM  Zona II – 1 sat – plava zona
083 5301 3,00 KM Dnevna karta – crvena zona
083 5303 2,00 KM Dnevna karta – plava zona
U navedene cijene je uračunat PDV.

Prnjavor

Pristupni broj
Cijena
Zona
083 5106 1,00 KM  Zona I – 90 minuta
083 5109 1,00 KM  Zona III – dnevna karta
083 5107 0,50 KM  Zona II – 1 sat
083 5108 2,00 KM Zona II – dnevna karta
U navedene cijene je uračunat PDV.

Trebinje

Pristupni broj
Cijena
Zona
083 5900  1,00 KM Zona I - 1 sat
083 5902 2,00 KM Zona II - dnevna karta
 083 59 01 0,50 KM II Zona - jedan sat
U navedene cijene je uračunat PDV.

Laktaši

Pristupni broj
Cijena
Zona
083 5104
1.00 KM

1 sat u vremenu od 07.00-16.00h
5 sati u vremenu od 16.00-21.00h

U navedene cijene je uračunat PDV.

Brčko

Pristupni broj
Cijena
Zona
083 20 10 1.00 KM Zona I - 1sat
083 20 12 0.60 KM Zona II - 1sat
083 20 11 4.00 KM Zona I - 1dan
083 20 13 2,50 KM Zona II - 1dan
U cijene uračunat PDV.

Napomena: Pored navedenih cijena, prilikom svakog korišćenja usluge korisnik plaća i inicijalni SMS u iznosu od 0.09 KM (u cijenu je uključen PDV).

Ukoliko je transakcija uspješno izvršena dobićete povratnu SMS poruku sa svim podacima o plaćenom parkingu: broj kupljene karte za parking mjesto, zona u kojoj je parkirano vozilo i vrijeme do kada traje izvšena uplata za parking.
Dobijenu poruku sačuvati kao dokaz o plaćanju parking usluge.

Deset minuta prije isteka vremena plaćenog parkinga primićete SMS poruku sa obavještenjem da vrijeme parkiranja ističe. Ukoliko želite, vrijeme parkiranja možete produžiti slanjem nove poruke sa upisanom registracijskom oznakom vozila.

Jednom SMS porukom plaćate jedan sat parkiranja, osim u slučaju da plaćate cjelodnevno parkiranje. Slanjem dvije uzastopne poruke, moguće je uplatiti dva sata parkinga, a obavaještenje o isteku korisnik će dobiti deset minuta prije isteka drugog sata. Svaka poruka obavještenja kojom se ne kupuje karta za parkiranje je besplatna.

Više informacija možete dobiti pozivom m:tel korisničkog centra na besplatne brojeve 065 5999 i 065 5900.

Datum objave: 28-03-2012