HOMELINE

U m:tel ponudi je CLL fiksna-bežična telefonija. namijenjena korisnicima u gradskim, prigradskim i ruralnim naseljima, kao jedinstvena tehnološka alternativa klasičnoj fiksnoj telefoniji.

Ponudom novog tarifnog modela Homeline plus  objedinjenjene su usluge fiksne telefonije i
Interneta.

Pretplatnici CLL fiksne-bežične telefonije uključuju se u telefonski saobraćaj preko mobilne GSM mreže. Servis pod nazivom CLL-m:tel homeline sa velikim izborom tarifnih paketa, m:tel nudi na području cijele BiH. Za realizaciju servisa koriste se uređaji za pristup radio putem, odnosno bežična telefonija koja ima istu cijenu pretplate i razgovora kao kod klasične, fiksne telefonije, sa povlasticama u lokalnom, međumjesnom i međunarodnom telefonskom saobraćaju.

Potpisivanjem ugovora korisnik u okviru paketske ponude ima mogućnost izbora nekoliko modela bežičnih i žičanih telefonskih aparata. Postojećim korisnicima ponuđen je niz pogodnosti kao što su: besplatna zamjena telefonskog aparata novim modelom, a u ponudi su novi servisi sa većim brzinama prenosa podataka korišćenjem resursa 3G mreža m:tel-a.

CLL terminalna jedinica je fiksni-bežični terminal koji:
• omogućuje korišćenje fiksnog telefona preko GSM mreže, oponašajući funkciju klasične TT linije,
• obezbjeđuje normalno biranje i prenos podataka brzinama i do 80 kb/s (GPRS),
• podržava rad nekoliko različitih uređaja: telefon, analogni faks, modem,
telefonska sekretarica, kućna centrala koristi napajanje iz naizmjenične mreže uz malu potrošnju, te posjeduje rezervnu bateriju velike autonomnosti
• omogućuje i dodatne usluge kao što su CLIP, CLIR, konferencijska veza, preusmjeravanje poziva.

 

Datum objave: 21-03-2012