IP Centrex Cjenovnik

Cijena IP Centrex priključka
Usluga
Po priključku
Cijena obezbjeđivanja
tehničkih mogućnosti
U cijenu nije uračunat PDV.
ADSL pristup/IAD (bakarne parice)
10 KM
40 KM
SHDSL pristup (bakarne parice)
500 KM
Optički pristup na postojećem privodu
600 KM
Optički pristup
(ako m:tel gradi optički privod do 1000 m)
2500 KM
Optički pristup
(ako m:tel gradi optički privod 1000-5000 m)
5000 KM
Optički pristup na postojećem privodu
150 KM

Broj priključaka na lokaciji
do 4
5-20
21-70
71-150
150+
U cijenu nije uračunat PDV. Svi korisnici koji zaključe ugovor na 24 mjeseca ostvaruju popust od 10% na mjesečnu pretplatu.
Usluga          
Pretplata-standardni paket usluga po priključku (KM)
14.00
12.00
10.50
9.00
8.30
Pretplata-napredni paket usluga po priključku (KM)
16.50
14.50
13.00
11.50
10.80
Pozivi između uključenih lokala korisnika
Besplatno (On-Net pozivi)
Mjesni i međumjesni razgovori u m:tel fiksnoj mreži
0.04 (KM/min)
Razgovori prema fiksnim mrežama ostalih operatora u BiH
0.052 (KM/min)
Razgovori prema drugim mobilnim mrežama u BiH
0.30 (KM/min)
Prema mobilnoj mreži m:tel-а
0.17 (KM/min)
Srbija i Crna gora - fiksne mreže
0.30 (KM/min)
Srbija i Crna gora - mobilne mreže
0.55 (KM/min)
Hrvatska - fiksne mreže
0.44 (KM/min)
Hrvatska - mobilne mreže
0.55 (KM/min)
Slovenija i Makedonija-fiksne i mobilne mreže
0.55 (KM/min)
Razgovori prema ostalim evropskim zemljama
0.55 (KM/min)
Razgovori prema vanevropskim zemljama
0.55 (KM/min)
Satelitske mreže 10.00 (KM/min)
Uključeni paket dodatnih usluga u pretplatu
Standardni paket usluga

Cijene opreme

U okviru m:tel IP Centrex usluge, korisnicima je omogućeno korišćenje analognih telefona (priključenih preko analognih adaptera) i/ili IP telefone (priključenih preko switch uređaja). Korisnicima je omogućeno iznajmljivanje potrebnih analognih adaptera i switch uređaja, dok su IP telefoni u komercijalnoj ponudi m:tel-a.

Cjenovnik

Oprema koja se iznajmljuje korisniku Jednokratna nadoknada Mjesečni zakup
U cijenu nije uračunat PDV. Korisnici koji zaključe ugovor na dvije godine ostvaruju pravo na popust od 50% na iznajmljenu opremu.
SIP RGW 4-portni, 4FXS
75
12
SIP RGW 4-portni, 2FXS 2FXO
100
15
SIP RGW 8-portni
150
20
SIP RGW 16-portni 250 30
SIP RGW 24-portni
400
50
Switch Catalyst 2960 24 10/100 PoE+2T/SFP LAN BIm
600
125
Switch Catalyst 2960 8 10/100 PoE+1T/SFP LAN BIm
150
40

Cijena pretplata za IP Centrex PBX način realizacije
 

Broj realzovanih  priključaka na lokaciji Pretplata po priključku Pretplata za realizovanje IP Centrex usluge putem IP Centrex PBX
5-20 6.50 KM 20 KM
21-70 4.80 KM 50 KM
71-150 4.00 KM 100 KM
151+ 3.20 KM 200 KM
Svi IP Centrex priključci realizuju se kao standardni tip priključka. U cijene nije uračunat PDV.


Cijena opreme

Oprema koja se prodaje korisniku 12 mjeseci 24 mjeseca
U cijenu je uračunat PDV.
SIP telefoni SoundPoint IP 331
99 KM
1 KM
SIP telefoni SoundPoint IP 650
299 KM
199 KM

Postojećim korisnicima koji su zaključili ugovor po ranijim uslovima, biće omogućeno korišćenje popusta na mjesečnu pretplatu pod uslovima pod kojima su sklopili ugovor sve do isteka ugovorenog minimalnog perioda ugovora.

Pogodnosti usluge svakako je mogućnost da korisnik zavisno od ukupnog broja IP Centrex priključaka koje koristi, ima mogućnost izbora brojeva mobilnih telefona prema kojima može obavljati besplatne pozive: 

Broj priključaka jednog korisnika
Broj izabranih brojeva iz m:tel mobilne
mreže koji se pozivaju besplatno
do 20
1
od 21 do 49
2
od 50 do 199
3
od 200 do 299
4
300 i više
5

Takođe, u slučaju da korisnik zaključi ugovor na period od dvije godinu, ostvaruje pravo na popust na mjesečnu pretplatu u visini od 5%.

Datum objave: 21-03-2012