Kombinuj 10, 20, 30

Iskoristi najbolje od prepaida i postpaida i kontroliši troškove telefoniranja sa svog mobilnog telefona.

Tarifni model KOMBINUJ je spoj postpaid i prepaid pogodnosti m:tel mobilne telefonije. Korišćenjem Kombinuj tarife možete kontrolisati  i ograničiti vaše mjesečne troškove dogovorenom pretplatom, a uz mogućnost dopune računa klasičnom FREND dopunom.

U okviru prve mjesečne pretplate korisnik dobija i bonus od 400 MB mobilnog interneta kojeg može koristiti unutar m:tel mreže 30 dana od dana aktivacije. Dopuna mobilnog interneta, nakon potrošenog bonusa, može da se ostvari putem opcije Moj meni, Posebno za tebe biranjem koda *100# . 

Kombinuj 10, 20, 30

Tarifni model Cijena pretplate Bonus
Kombinuj  10 11,70 KM 2,34 KM
Kombinuj  20 23,40 KM 5,85 KM
Kombinuj  30 35,10 KM 11,70 KM
Navedene cijene su sa uračunatim PDV-om. Napomena: prepaid korisnički račun se dopunjava iznosom koji odgovara mjesečnoj pretplati izabranog tarifnog modela plus bonus naveden u tabeli.

 

Pozivi unutar Kombinuj paketa se obračunavaju prema Kombinuj Flex, odnosno Kombinuj Flat tarifama kako slijedi:

Usluga Kombinuj Flex Kombinuj Flat
Prema m:tel mobilnoj mreži 0.20 0.23
Prema m:tel fiksnoj mreži 0.20 0.20
Prema ostalim mobilnim mrežama u BiH 0.26 0.23
Prema ostalim fiksnim mrežama i BiH 0.20 0.20
Prema Friends & Familiy broju 0.07 0.07
SMS u m:tel mreži i ka mobilnim mrežama u BiH 0.09 0.09
MMS sve mreže u BiH (KM/poruka) 0.11 0.11
Prenos podataka (KM/MB) 0.35 0.35
Inicijalni bonus mobilni internet 400 MB flat 400 MB flat
Cijene sadrže PDV.
Cijene razgovora sa međunarodnim destinacijama Kombinuj Flex/Flat
I zona: fiksna mreža Srbija i Crna Gora 0,52
Ia zona: mobilna mreža Srbija i Crna Gora 0,64
IIa zona: fiksna mreža Hrvatska 0,52
IIb zona: mobilna mreža Hrvatska 0,64
III zona: Evropa 0,81
III zona - Mtel Austria 0,70
IIIa zona: SAD, Kanada i Australija 1,05
IV zona: Svijet 1,05
V zona: Satelit 11.70
SMS i MMS prema međunarodnoj zoni Ia 0,09
SMS i MMS prema ostalim međunarodnim zonama 0,16
U cijene je uračunat PDV. Tarifni interval za oba tarifna modela iznosi 60+1sekunda.

Izborom nekog od gore nabrojanih paketa korisniku je omogućen izbor jednog od modela iz bogate m:tel ponude telefona, po cijeni već od 1 KM.

Prednost ovog tarifnog modela je uvijek isti iznos mjesečnog računa sa pretplatom odabranog paketa. Prilikom sklapanja ugovora za tarfni model KOMBINUJ korisnik plaća priključak u iznosu odabrane mjesečne pretplate, koji će uz pripadajući bonus biti prikazan na korisničkom računu.

Cjelokupan iznos računa sa bonusom može se potrošiti na razgovore, SMS, MMS poruke i mobilni internet, uz mogućnost prenosa neiskorišćenog iznosa na računu.
Ukoliko korisnik ima potrebu da u toku mjeseca potroši više nego što mu je na raspolaganju, račun može dopuniti uobičajenom m:tel FREND dopunom.

Račun se izdaje korisniku na kraju obračunskog perioda, kada se vrši i dopuna korisničkg računa. Ukoliko korisnik ne plati račun u predviđenom roku, podliježe procesu isključenja, kao i svaki drugi postpaid korisnik.

Cijena priključka za tarifne modele Kombinuj Flex i Flat iznosi 1 KM sa uračunatim PDV-om.

Tarifna opcija Internet

Korisnici Kombinuj tarifa u svakom trenutku mogu da kupe dodatnu količinu mobilnog interneta putem Internet tarifnih opcija koje su dostupne u servisu Moj meni. (*100#).

Prelazak na druge tarifne modele

Cijene promjena u okviru Kombinuj tarifnih modela kao i cijene promjena sa drugih tarifnih modela na Kombinuj i obrnuto možete pogledati u važećem Cjenovniku m:tel-a.

Promjena tarifnog modela

Kalkulator promjene tarifnog modela možete pogledati ovdje.

Datum objave: 16-05-2013