Moj meni - postpaid

Sada je sve na jednom mjestu! Uz servis Moj meni za postpaid korisnike pristupajte uslugama brzo, pregledno i jednostvno, a stanje računa provjerite besplatno.

Pozivom besplatnog broja *100# izaberite sljedeće usluge:

  • Provjera računa
  • Dopuna prepaid računa
  • Usluge (m:parking)
  • Ino tarifne opcije (nije dostupno korisnicima tarifnih modela Moji najbliži Flex/Flat)
  • Moja roaming tarifa

Provjera računa

Moj meni Vam omogućava besplatnu, jednostavnu i brzu provjeru stanja na Vašem postpaid računu.

Dopuna prepaid računa

Prijatelji su tu kada ih trebate! Odabirom usluge Dopuna prepaid računa, postpaid korisnici imaju mogućnost da dopune račune svojim prepaid prijateljima. Dopuna prepaid računa je moguća u iznosima od 2, 3, 4, 5 i 10 KM i može se vršiti do iznosa od 40 KM u toku jednog postpaid obračunskog perioda.

Usluge

m:parking

Uslugom m:parkinga jednostavno i lako možete platiti parking putem mobilnog telefona. Informacije o načinu plaćanja ponuđene su Vam kroz uslugu, a Vaše je samo da nazovete *100# i odaberete odgovarajući grad, zonu i vrijeme trajanja parkinga za Vaš automobil. Korišćenjem m:parkinga plaćate samo iznos parkinga za izabranu zonu, kao i vrijeme trajanja parkinga.

Mobilni internet

Aktivacijom jednog od ponuđenih tarifnih dodataka vašu brzinu prenosa podataka u paketu možete povećati i nakon što ste je potrošili, te nastaviti surfovanje po maksimalnoj brzini.

  • NET 250 od 250 MB po cijeni od 5,85 KM (sa PDV-om)
  • Giga NET 1 od 1 GB po cijeni od 11,70 KM (sa PDV-om)
  • Giga NET 2 od 2 GB po cijeni od 17,55 KM (sa PDV-om)

Obračunska jedinica  je 10 kB.
Minimalna cijena tarifirane sesije iznosi 0,001 KM.

Aktivacija tarifnog dodatka „250MB“ , „Giga NET 1“ i  „Giga NET 2“  se vrši slanjem besplatne SMS poruke sa ključnom riječi NET250,  NET1GB i  NET2GB na kratki broj 0651111 ili putem m:go aplikacije.

Provjera iskorišćene količine podataka vrši se slanjem besplatne SMS poruke sadržaja STANJE na kratki broj 065 1111. Korisnik može više puta u toku jednog obračunskog perioda aktivirati tarifni dodatak.

Ino tarifne opcije

Korisnici postpaid tarifnog modela Moj Mix od sada mogu da odaberu: tarifnu opciju Austrija, tarifnu opciju Švedska ili tarifnu opciju Njemačka. Svaka od ove tri tarifne opcije može da se kupi po cijeni od 5,85 KM, a za taj iznos dobijate bonus od 50 minuta razgovora sa mobilnim i fiksnim mrežama u zemlji za koju ste kupili tarifnu opciju.
U ponudi je i tarifna opcija Evropa po cijeni od 11,70 KM uz koju dobijate bonus od 50 minuta razgovora prema međunarodnoj zoni III – evropske zemlje bez Srbije, CG i Hrvatske. Uz tarifnu opciju USA, CAN, AUS po cijeni od 5,85 KM, dobićete bonus od 50 minuta razgovora prema Sjedinjenim Američkim državama, Kanadi i Australiji. (U cijene je uračunat PDV).

Aktivaciju, odnosno deaktivaciju ino tarifnih opcija možete izvršiti putem servisa Moj meni. Aktivacija i deaktivacija usluge može se izvršiti bilo kog dana u toku obračunskog perioda. Jednom aktivirana određena tarifna opcija automatski će se produžavati na naredni obračunski period ukoliko ne pošaljete zahtjev za deaktivaciju. Deaktivacija određene tarifne opcije realizuje se po isteku obračunskog perioda (mjeseca) u kojem ste poslali zahtjev za deaktivaciju određene tarifne opcije. Bonus vrijedi za obračunski period u kojem ste aktivirali uslugu.

Moja roaming tarifa

Moja roaming tarifa namijenjena je za  korisnike postpaid tarifnih modela MOJ MIX  koji imaju potrebu da razgovaraju, šalju SMS poruke i koriste internet u roaming-u uz popust od 20%, 30% i 50%

  Zona u kojoj se korisnik nalazi
Zona koju
korisnik poziva
Destinacija 1 2 3a
Mreže u BiH (KM/min) 1.40 2.22 2.93
Lokalni pozivi (KM/min) 1.40 1.99 1.76
Međunarodni pozivi (KM/min) 2.69 3.74 4.10
SMS (KM/poruka) 0.41 0.47 0.59
Dolazni pozivi (KM/min) 0.47 0.70 1.29
GPRS (KM/MB) 2.92 12.87 12.87
GPRS (KM/10KB) 0.02 0.13 0.13
U cijene je uračunat PDV. Tarifni interval je podešen na 60/60. Obračunski interval za GPRS je 10KB+10KB

Zone

Zone Destinacija
Zona 1 Hrvatska
Zona 2 Austrija, Njemačka, Grčka, Italija, Slovenija, Turska, Švajcarska, Danska
Zona 3 Albanija, Belgija, Bugarska, Kipar, Španija, Finska, Francuska, Mađarska
Irska, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta, Holandija
Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Češka, Slovačka, San Marino
Švedska, Velika Britanija, Monako

Aktivacija ili deaktivacija vrši se isključivo putem servisa Moj Meni ili m:go aplikacije. Korišćenje tarife „Moja roaming tarifa“ naplaćuje se po cijeni od 46,80 KM mjesečno, sa uključenim PDV-om. Jednom aktivirana, ova tarifa  se automatski produžava za naredni obračunski period (mjesec) sve dok se ne realizuje deaktivacija tarife po zahtjevu korisnika. Korisnicima koji aktiviraju "Moja roaming tarifa" korišćenje usluge roaminga u državama koje nisu obuhvaćene gore navedenim zonama, tarifiraće se po važećem Cjenovniku m:tel-a.

 

Datum objave: 20-03-2012