Moj Mix

Za još bolju komunikaciju odaberite neku od šest novih Moj Mix tarifa. Uz nove Moj Mix tarife, skrojene za vaše potpuno uživanje u komunikaciji, dobićete još veće bonuse, pozive prema jednom prijatelj broju potpuno besplatno, jeftinije razgovore, neograničene SMS-ove i neograničeni mobilni internet, a pored toga tu su i bonus minute za razgovore prema Srbiji (mts mobilnoj mreži).

Bonusi

Moj Mix Tarifa Mini Standard Net Extra Top Premium
Pretplata 22,23 KM 33,93 KM  33,93 KM 45,63 KM 69,03 KM 92,43 KM
Sve mobilne i fiksne mreže u BiH 100min 200min 100min 300min 500min 600min
Mobilne mreže mts Srbija - 50 min* 50 min* 100 min* 250 min* 500 min*
SMS ka svim mobilnim mrežama u BiH 100 SMS bez limita** bez limita** Bez limita** bez limita** bez limita**
Mobilni internet 150 MB 500 MB 4GB 4GB 8GB 16 GB
U navedene cijene je uključen PDV.
* - Bonus minute prema mobilnim mrežama mts Srbija se mogu ostvariti prema brojevima iz mobilne mreže mts Srbija sa prefiksom 064, 065 i 066. Navedeni bonus se neće primjenjivati za pozive prema brojevima koji su preneseni iz mobilne mreže mts Srbija u druge mobilne mreže u Srbiji.
** -  Fair use princip – Korisnik dobija bonus od 1000 SMS poruka
Korisnici nemaju mogućnost prenosa neiskorišćenog bonusa u naredni mjesec

Bonus mobilni internet u mreži m:tel-a:

Tarifa Mob. internet Podaci uz maksimalnu brzinu Maksimalna brzina prenosa  podataka u paketu Cijena nakon potrošenih podataka uz maksimalnu brzinu Maksimalna brzina van paketa u m:tel mreži
MojMix Mini 150 MB 150 MB do 2 Mb/s- 512Кb/s 0.00 KM 64 Kb/s
MojMix Standard 500 MB 500 MB do 4 Mb/s - 1 Mb/s 0.00 KM 64 Kb/s
MojMix Net 4 GB 4 GB do 21Mb/s - 5,76Mb/s 0.00 KM 128 Kb/s
MojMix Extra 4 GB 4 GB do 7,2 Mb/s  - 2 Mb/s 0.00 KM 64 Kb/s
MojMix Top 8 GB 8 GB do 21 Mb/s - 5,76 Mb/s 0.00 KM 128 Kb/s
MojMix Premium 16 GB 16 GB do 21 Mb/s - 5,76 Mb/s 0.00 KM 128 Kb/s
APN za svaku navedenu tarifu je mtelsmart.

Bonus za mobilni internet predstavlja količinu podataka u mreži Mtela koja je dostupna uz maksimalnu brzinu dok se u romingu saobraćaj naplaćuje prema važećem Cjenovniku Mtela za uslugu prenosa podataka u romingu za postpaid korisnike.
Maksimalna brzina prenosa podataka je maksimalna teoretski ostvariva brzina u mreži Mtela, koja zavisi od modema koji se koristi, pristupne tehnologije, kao i pokrivenosti i jačine signala dostupnog na korisnikovoj lokaciji.
Nakon potrošene količine podataka po maksimalnoj brzini prenosa, korisnik može do kraja obračunskog perioda neograničeno koristiti uslugu bez dodatne naknade po smanjenoj brzini. Obračunska jedinica je 10 kB.

Cjenovnik usluga

Ono što dodatno krasi nove Moj Mix tarife je poziv prema jednom prijatelj broju koji je potpuno besplatan, ne naplaćuje se čak ni uspostava poziva. Pored toga cijene poziva su jeftinije, te sada iznose 0,18 KM/min (sa PDV-om) prema svim mrežama u BiH.

Vrsta usluge MojMix Mini MojMix Standard MojMix Net MojMix Extra MojMix Top MojMix Premium
Pozivi ka svim BH. mobilnim i fiksnim mrežama 0,18 (KM/min)
Pozivi ka jednom prijatelj broju 0,00 (KM/min)
SMS sve mreže u BiH 0,07 (KM/SMS)
MMS 0,07 (KM/MMS)
U navedene cijene je uključen PDV.
Tarifni interval koji će se primjenjivati na sve pozive je 60+1 sekundi.
Cijene poziva i SMS/MMS poruka ka međunarodnim destinacijama i cijene saobraćaja generisanog u roaming-u primjenjivaće se u skladu sa važećim Cjenovnikom Mtel-a definisanim za cijene međunarodnog saobraćaja, odnosno roaming saobraćaj za postpaid tarifne modele.

Međunarodni pozivi

Vrsta poziva
Svi Moj Mix tarifni model

Cijene su izražene u KM/min i sadrže PDV. Tarifni interval na sve pozive je 60+1 sekundi.
I Zona - Fiksnemreže u Srbiji i Crnoj Gori
Ia Zona - Mobilne mreže operatora u Srbiji i Crnoj Gori
IIa Zona -  Fiksne  mreže u Hrvatskoj

IIb Zona - mobilne mreže u Hrvatskoj
III Zona - fiksne/mobilne mreže Evropi
III Zona - Mtel Austria - mobilna mreža Mtel Austria (numeracija +43667; opseg brojeva 7700000-7799999)
IIIa Zona- fiksne/mobilne mreže u SAD i Kanadi
IV Zona- fiksne/mobilne mreže u ostalom dijelu Svijeta
V Zona- Satelit

Međunarodni pozivi
I Zona 0,28
Ia Zona 0,64
IIa Zona 0,52
IIb zona 0,64
Zona III - Mtel Austria 0,64
III Zona 0,81
IIIa Zona 0,82
IV Zona 1,05
V Zona 11,70
SMS prema međunarodnoj Ia zoni 0,09
SMS prema ostalim međunarodnim zonama 0,16
MMS 0,07

Uz nove Moj Mix tarife možete izabrati i najnovije modele pametnih telefona vodećih svjetskih proizvođača, a neki od njih mogu biti vaši po cijeni već od 1 KM. Za više detalja o telefonima koje možete ukombinovati sa novim Moj Mix tarifama pogledajte Webshop

Tarifni dodaci za maksimalnu brzinu

Aktivacijom jednog od ponuđenih tarifnih dodataka vašu brzinu prenosa podataka u paketu možete povećati i nakon što ste je potrošili, te nastaviti surfovanje po maksimalnoj brzini.

  • NET 250 od 250 MB po cijeni od 5,85 KM (sa PDV-om)
  • Giga NET 1 od 1 GB po cijeni od 11,70 KM (sa PDV-om)
  • Giga NET 2 od 2 GB po cijeni od 17,55 KM (sa PDV-om)

Obračunska jedinica  je 10 kB.
Minimalna cijena tarifirane sesije iznosi 0,001 KM.


Aktivacija tarifnog dodatka „250MB“ , „Giga NET 1“ i  „Giga NET 2“  se vrši slanjem besplatne SMS poruke sa ključnom riječi NET250,  NET1GB i  NET2GB na kratki broj 0651111 ili putem m:go aplikacije.

Provjera iskorišćene količine podataka vrši se slanjem besplatne SMS poruke sadržaja STANJE na kratki broj 065 1111. Korisnik može više puta u toku jednog obračunskog perioda aktivirati tarifni dodatak.

Promjena tarifnog modela

Kalkulator promjene tarifnog modela možete pogledati ovdje.
 

Datum objave: 20-03-2012