Moj Mix

ova tarifa MojMix Vam pruža mogućnost da spakujete svoj personalizovani tarifni paket. Birate količinu minuta i poruka koja odgovara Vašim potrebama i uz to, kao opciju, birate bonus za mobilni internet. Bonus koristite po punoj brzini, a nakon toga imate neograničeni mobilni internet po nižoj brzini.

Kao korisnik Moj Mix Flax tarifnog modela, bonus za minute možete iskoristiti za pozive prema mobilnim i fiksnim brojevima unutar mreže m:tel-a , a  kao korisnik Moj Mix Flat tarifnog modela, bonuse možete da koristite za pozive prema svim mobilnim i  fiksnim mrežama u BiH. Bonus za poruke u oba tarifna modela možete koristiti za slanje poruke prema svim mobilnim mrežama u BiH.

Izbor počinje sa Moj Mix Flex i Flat paketimaa

  • Flex paketi su za one koji većinom pričaju unutar m:tel mreže
  • Flat paketi su za one koji pozivaju i druge mreže u BiH

Ukoliko, na primjer, izaberete tarifni paket Moj Mix 25, za 25 KM mjesečno možete izabrati 60 min, 100 SMS/MMS i 1 GB mobilnog interneta ili izaberite neku drugu kombinaciju minuta, poruka i neograničenog interneta koja Vama odgovara. Mi vam posebno preporučujemo Moj Mix 80 u kojem za 80 KM mjesečno  dobijate bonus od 500 minuta razgovora (Flex: prema fiksnim i mobilnim u m:tel mreži ili Flat: prema svim mrežama u BiH), 500 SMS/MMS (prema svim mrežama u BiH) i 2 GB mobilnog interneta (u m:tel mreži).

Pričajte, tipkajte i surfajte, baš onako kako Vama odgovara.

Vrsta poziva Tarifni model
  Moj Mix Flex Moj Mix Flat
Pozivi u m:tel mobilnj mreži 0.15 0.18
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u BiH 0.20 0.18
Pozivi prema fiksnoj m:tel mreži 0.15 0.17
Pozivi prema drugim fiksnim mrežama u BiH 0.20 0.18
Pozivi ka 2 prijatelj broja 0.06 0.06
SMS unutar m:tel mreže i i drugim mobilnim mrežama u BiH 0.06 0.06
MMS 0.06 0.06
Međunarodni pozivi
I Zona* 0.24 0.24
Ia Zona* 0.44 0.44
II Zona* 0.44 0.44
III Zona* 0.70 0.70
IIIa Zona* 0.70 0.70
IV Zona* 1.70 1.70
V Zona* 10.00 10.00

Cijene su izražene u KM/min i ne sadrže PDV. Tarifni interval na sve pozive je 60+1 sekundi.
I Zona -  fiksne mreže u Srbiji i Crnoj Gori
Ia Zona - mobilne mreže u Srbiji i Crnoj Gori
II Zona - fiksne i mobilne mreže u Hrvatskoj
III Zona - fiksne i mobilne mreže u Evropi
IIIa Zona - fiksne i mobilne mreže u SAD, Kanadi i Australiji
IV Zona - fiksne i mobilne mreže u ostalom dijelu Svijeta
V Zona  - Satelit

Moj Mix kombinacije

U skladu sa vašim potrebama odaberite jednu od Moj Mix tarifnih kombinacija.

  FLEX bonusi FLAT bonusi Pretplata
Tarifa Minute SMS Mob. Internet Minute SMS Mob. Internet  
  m:tel mob / fiksne mreže sve mreže u BiH u m:tel mreži sve mob/fiksne mreže u BiH sve mreže u BiH m:tel mreža  
MojMix15 60 100 - 60 100 - 15 KM
MojMix20 60
60
100
100
250
100
500 MB
-
-
60
60
100
100
250
100
500 MB
-
-
20 KM
MojMix25 60
60
60
100
100
100
250
500
100
250
1GB
500 MB
-
500 MB
-
60
60
60
100
100
100
250
500
100
250
1 GB
500 MB
-
500 MB
-
25 KM
MojMix30 60
60
60
100
100
100
200
100
250
500
100
250
500
100
2GB
1GB
500MB
1GB
500GB
-
-
60
60
60
100
100
100
200
100
250
500
100
250
500
100
2GB
1GB
500 MB
1GB
500 MB
-
-
30 KM
MojMix35 60
60
100
100
100
200
200
250
500
100
250
500
100
250
2GB
1GB
2GB
1GB
500MB
500MB
-
60
60
100
100
100
200
200
250
500
100
250
500
100
250
2 GB
1GB
2 GB
1 GB
500 MB
500 MB
-
35 KM
MojMix40 60
100
100
200
200
200
500
250
500
100
250
500
2GB
2GB
1GB
1GB
500MB
-
60
100
100
200
200
200
60
250
500
100
250
500
2 GB
2 GB
1 GB
1 GB
500 MB
-
40 KM
MojMix45 100
200
200
200
500
100
250
500
2GB
2GB
1GB
500MB
100
200
200
200
500
100
250
500
2 GB
2 GB
1 GB
500 MB
45 KM
MojMix50 200
200
250
500
2GB
1GB
200
200
250
500
2 GB
1 GB
50 KM
MojMix55 200
500
500
100
2GB
-
200
500
500
100
2 GB
-
55 KM
MojMix60 500
500
100
250
500MB
-
500
500
100
250
500 MB
-
60 KM
MojMix65 500
500
500
100
250
500
1GB
500MB
-
500
500
500
100
250
-
1 GB
500 MB
-
65 KM
MojMix70 500
500
500
100
250
500
2GB
1GB
500MB
500
500
500
100
250
500
2 GB
1 GB
500 MB
70 KM
MojMix75 500
500
250
500
2GB
1GB
500
500
250
500
2 GB
1 GB
75 KM
MojMix80 500 500 2GB 500 500 2 GB 80 KM
Moj Mix 15 - 15 km
Flex bonusi
Minute SMS Mob. Internet
m:tel mob/fiksne mreže sve mreže u BiH u m:tel mreži
60 100 -
Flat bonusi
Minute SMS Mob. Internet
sve mob/fiksne mreže u BiH sve mreže u BiH u m:tel mreži
60 100 -
Moj Mix 20 - 20 km
Flex bonusi
Minute SMS Mob. Internet
m:tel mob/fiksne mreže sve mreže u BiH u m:tel mreži
60 100 500 MB
60 250 -
100 100 -
Flat bonusi
Minute SMS Mob. Internet
sve mob/fiksne mreže u BiH sve mreže u BiH u m:tel mreži
60 100 500 MB
60 250 -
100 100 -
Moj Mix 25 - 25 km
Flex bonusi
Minute SMS Mob. Internet
m:tel mob/fiksne mreže sve mreže u BiH u m:tel mreži
60 100 1 GB
60 250 500 MB
60 500 -
100 100 500 MB
100 250 -
Flat bonusi
Minute SMS Mob. Internet
sve mob/fiksne mreže u BiH sve mreže u BiH u m:tel mreži
60 100 1 GB
60 250 500 MB
60 500 -
100 100 500 MB
100 250 -
Moj Mix 30 - 30 km
Flex bonusi
Minute SMS Mob. Internet
m:tel mob/fiksne mreže sve mreže u BiH u m:tel mreži
60 100 2 GB
60 250 1 GB
60 500 500 MB
100 100 1 GB
100 250 500 MB
100 500 -
200 100 -
Flat bonusi
Minute SMS Mob. Internet
sve mob/fiksne mreže u BiH sve mreže u BiH u m:tel mreži
60 100 2 GB
60 250 1 GB
60 500 500 MB
100 100 1 GB
100 250 500 MB
100 500 -
200 100 -
Moj Mix 35 - 35 km
Flex bonusi
Minute SMS Mob. Internet
m:tel mob/fiksne mreže sve mreže u BiH u m:tel mreži
60 250 2 GB
60 500 1 GB
100 100 2 GB
100 250 1 GB
100 500 500 MB
200 100 500 MB
200 250 -
Flat bonusi
Minute SMS Mob. Internet
sve mob/fiksne mreže u BiH sve mreže u BiH u m:tel mreži
60 250 2 GB
60 500 1 GB
100 100 2 GB
100 250 1 GB
100 500 500 MB
200 100 500 MB
200 250 -
Moj Mix 40 - 40 km
Flex bonusi
Minute SMS Mob. Internet
m:tel mob/fiksne mreže sve mreže u BiH u m:tel mreži
60 500 2 GB
100 250 2 GB
100 500 1 GB
200 100 1 GB
200 250 500 MB
200 500 -
Flat bonusi
Minute SMS Mob. Internet
sve mob/fiksne mreže u BiH sve mreže u BiH u m:tel mreži
60 500 2 GB
100 250 2 GB
100 500 1 GB
200 100 1 GB
200 250 500 MB
200 500 -
Moj Mix 45 - 45 km
Flex bonusi
Minute SMS Mob. Internet
m:tel mob/fiksne mreže sve mreže u BiH u m:tel mreži
100 500 2 GB
200 100 2 GB
200 250 1 GB
200 500 500 MB
Flat bonusi
Minute SMS Mob. Internet
m:tel mob/fiksne mreže sve mreže u BiH u m:tel mreži
100 500 2 GB
200 100 2 GB
200 250 1 GB
200 500 500 MB
Moj Mix 50 - 50 km
Flex bonusi
Minute SMS Mob. Internet
m:tel mob/fiksne mreže sve mreže u BiH u m:tel mreži
200 250 2 GB
200 500 1 GB
Flat bonusi
Minute SMS Mob. Internet
sve mob/fiksne mreže u BiH sve mreže u BiH u m:tel mreži
200 250 2 GB
200 500 1 GB
Moj Mix 55 - 55 km
Flex bonusi
Minute SMS Mob. Internet
m:tel mob/fiksne mreže sve mreže u BiH u m:tel mreži
200 500 2 GB
500 100 -
Flat bonusi
Minute SMS Mob. Internet
sve mob/fiksne mreže u BiH sve mreže u BiH u m:tel mreži
200 250 2 GB
200 500 1 GB
Moj Mix 60 - 60 km
Flex bonusi
Minute SMS Mob. Internet
m:tel mob/fiksne mreže sve mreže u BiH u m:tel mreži
500 100 500 MB
500 250 -
Flat bonusi
Minute SMS Mob. Internet
sve mob/fiksne mreže u BiH sve mreže u BiH u m:tel mreži
500 100 500 MB
500 250 -
Moj Mix 65 - 65 km
Flex bonusi
Minute SMS Mob. Internet
m:tel mob/fiksne mreže sve mreže u BiH u m:tel mreži
500 100 1 GB
500 250 500 MB
500 500 -
Flat bonusi
Minute SMS Mob. Internet
sve mob/fiksne mreže u BiH sve mreže u BiH u m:tel mreži
500 100 1 GB
500 250 500 MB
500 500 -
Moj Mix 70 - 70 km
Flex bonusi
Minute SMS Mob. Internet
m:tel mob/fiksne mreže sve mreže u BiH u m:tel mreži
500 100 2 GB
500 250 1 GB
500 500 500 MB
Flat bonusi
Minute SMS Mob. Internet
sve mob/fiksne mreže u BiH sve mreže u BiH u m:tel mreži
500 100 2 GB
500 250 1 GB
500 500 500 MB
Moj Mix 75 - 75 km
Flex bonusi
Minute SMS Mob. Internet
m:tel mob/fiksne mreže sve mreže u BiH u m:tel mreži
500 250 2 GB
500 500 1 GB
Flat bonusi
Minute SMS Mob. Internet
sve mob/fiksne mreže u BiH sve mreže u BiH u m:tel mreži
500 250 2 GB
500 500 1 GB
Moj Mix 80 - 80 km
Flex bonusi
Minute SMS Mob. Internet
m:tel mob/fiksne mreže sve mreže u BiH u m:tel mreži
200 500 2 GB
Flat bonusi
Minute SMS Mob. Internet
sve mob/fiksne mreže u BiH sve mreže u BiH u m:tel mreži
500 500 2 GB

Cijene su izražene u KM i u njih nije uračunat PDV.

Korisnici tarifnog modela Moj Mix Flex i Moj Mix Flat koji izaberu jedan od Bonusa - Mobilni internet u m:tel mreži, mogu koristiti uslugu prenosa podataka kako slijedi:

mobilni internet APN Internet pristup Količina podataka uz maksimalnu brzinu Maksimalna brzina prenosa podataka u paketu Cijena nakon potrošene količine podataka uz maksimalnu brzinu Maksimalna brzina van paketa u m:tel mreži
500MB mtelsmart neograničen 500 MB do 7,2 Mb/s 0.00 KM 64 Kb/s
1 GB mtelsmart neograničen 1 GB do 21 Mb/s 0.00 KM 128 Kb/s
2 GB mtelsmart neograničen 2 GB do 21 Mb/s 0.00 KM 128 Kb/s
Mobilni internet - 500 GB
APN mtelsmart
Internet neograničen
Podaci uz maksimalnu brzinu 500 MB
Maksimalna brzina prenosa podataka u paketu do 7,2 Mb/s
Cijena nakon potrošene količine podataka uz maksimalnu brzinu 0.00 KM
Maksimalna brzina van paketa u m:tel mreži 64 Kb/s
Mobilni internet - 1 GB
APN mtelsmart
Internet neograničen
Podaci uz maksimalnu brzinu 1 GB
Maksimalna brzina prenosa podataka u paketu do 21 Mb/s
Cijena nakon potrošene količine podataka uz maksimalnu brzinu 0.00 KM
Maksimalna brzina van paketa u m:tel mreži 128 Kb/s
Mobilni internet - 2 GB
APN mtelsmart
Internet neograničen
Podaci uz maksimalnu brzinu 2 GB
Maksimalna brzina prenosa podataka u paketu do 21 Mb/s
Cijena nakon potrošene količine podataka uz maksimalnu brzinu 0.00 KM
Maksimalna brzina van paketa u m:tel mreži 128 Kb/s

Tarifni dodatak za mobilni internet

Ukoliko želite, nakon utrošenog bonusa prenosa podataka po maksimalnoj brzini, možete aktivirati dodatnih 250MB po maksimalnoj brzini za cijenu od 5 KM (bez PDV).