Moj Mix

Moj Mix

Nova tarifa Moj Mix Vam pruža mogućnost da spakujete svoj personalizovani tarifni paket. Birate količinu minuta i poruka koja odgovara Vašim potrebama i uz to, kao opciju, birate bonus za mobilni internet. Bonus koristite po punoj brzini, a nakon toga imate neograničeni mobilni internet po nižoj brzini.

Kao korisnik Moj Mix Flax tarifnog modela, bonus za minute možete iskoristiti za pozive prema mobilnim i fiksnim brojevima unutar mreže m:tel-a , a  kao korisnik Moj Mix Flat tarifnog modela, bonuse možete da koristite za pozive prema svim mobilnim i  fiksnim mrežama u BiH. Bonus za poruke u oba tarifna modela možete koristiti za slanje poruke prema svim mobilnim mrežama u BiH.


Izbor počinje sa Moj Mix Flex i Flat paketima:

  • Flex paketi su za one koji većinom pričaju unutar m:tel mreže
  • Flat paketi su za one koji pozivaju i druge mreže u BiH

Ukoliko, na primjer, izaberete tarifni paket Moj Mix 25, za 25 KM mjesečno možete izabrati 60 min, 100 SMS/MMS i 1 GB mobilnog interneta ili izaberite neku drugu kombinaciju minuta, poruka i neograničenog interneta koja Vama odgovara. Mi vam posebno preporučujemo Moj Mix 80 u kojem za 80 KM mjesečno  dobijate bonus od 500 minuta razgovora (Flex: prema fiksnim i mobilnim u m:tel mreži ili Flat: prema svim mrežama u BiH), 500 SMS/MMS (prema svim mrežama u BiH) i 2 GB mobilnog interneta (u m:tel mreži). U Moj Mix 80 omogućen vam je i prenos neiskorištenog bonusa u naredni obračunski period (jedan).

Pričajte, tipkajte i surfajte, baš onako kako Vama odgovara.

 

Vrsta poziva
Tarifni model

Cijene su izražene u KM/min i ne sadrže PDV. Tarifni interval na sve pozive je 60+1 sekundi.
I Zona -  fiksne mreže u Srbiji i Crnoj Gori
Ia Zona - mobilne mreže u Srbiji i Crnoj Gori
II Zona - fiksne i mobilne mreže u Hrvatskoj
III Zona - fiksne i mobilne mreže u Evropi
IIIa Zona - fiksne i mobilne mreže u SAD, Kanadi i Australiji
IV Zona - fiksne i mobilne mreže u ostalom dijelu Svijeta
V Zona  - Satelit

 
Moj Mix Flex
Moj Mix Flat
Pozivi unutar m:tel mobilne mreže
0.15
0.18
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u BiH
0.20
0.18
Pozivi  prema fiksnoj m:tel mreži
0.15
0.18
Pozivi prema drugim fiksnim mrežama u BiH
0.20
0.18
Pozivi ka 2 prijatelj broja
0.06
0.06
SMS unutar m:tel mreže i i drugim mobilnim mrežama u BiH
0.06
0.06
MMS
0.06
0.06
Međunarodni pozivi
I Zona* 0.24 0.24
Ia Zona* 0.44 0.44
II Zona* 0.44 0.44
III Zona* 0.70 0.70
IIIa Zona* 0.70 0.70
IV Zona* 1.70 1.70
V Zona* 10.00 10.00

 

Moj Mix kombinacije

U skladu sa vašim potrebama odaberite jednu od Moj Mix tarifnih kombinacija.

 
FLEX bonusi
FLAT bonusi
Pretplata
Cijene su izražene u KM i nije uračunat PDV.
*korisnicima tarifnog modela MojMix80 omogućava se prenos neiskorištenog bonusa u naredni obračunski period. Preneseni bonus važi samo jedan obračunski period.
Tarifa
Minute
SMS
Mob.Internet
Minute
SMS
Mob.Internet
 
 

prema
mobilnim/fiksnim  m:tel mreži

prema svim mrežama u BiH u m:tel mreži prema svim mobilnim/fiksnim  mrežama u BiH prema svim mrežama u BiH  u m:tel mreži  
MojMix
15
60
100
-
60
100
-
15 KM
     
 
 
 
 
 
 
60
100
500 MB
60
100
500 MB
 
20 KM
 
MojMix
20
60
250
-
60
250
-
 
100
100
-
100
100
-
 
 
60
100
1GB
60
100
1 GB

 
25 KM
 
 
60
250
500 MB
60
250
500 MB
MojMix
25
60
500
-
60
500
-
 
100
100
500 MB
100
100
500 MB
 
100
250
-
100
250
-
 
 
60
100
2GB
60
100
2GB

30 KM
 
60
250
1GB
60
250
1GB
 
60
500
500MB
60
500
500 MB
MojMix
30
100
100
1GB
100
100
1GB
 
100
250
500GB
100
250
500 MB
 
100
500
-
100
500
-
 
200
100
-
200
100
-
 
 
60
250
2GB
60
250
2 GB

35 KM
 
 
60
500
1GB
60
500
1GB
 
100
100
2GB
100
100
2 GB
MojMix
35
100
250
1GB
100
250
1 GB
 
100
500
500MB
100
500
500 MB
 
200
100
500MB
200
100
500 MB
 
200
250
-
200
250
-
 
 
60
500
2GB
60
60
2 GB

40 KM
 
 
 
100
250
2GB
100
250
2 GB
MojMix
40
100
500
1GB
100
500
1 GB
 
200
100
1GB
200
100
1 GB
 
200
250
500MB
200
250
500 MB
 
200
500
 
200
500
 
 
 
100
500
2GB
100
500
2 GB

45 KM
 
MojMix
45
200
100
2GB
200
100
2 GB
 
200
250
1GB
200
250
1 GB
 
200
500
500MB
200
500
500 MB
 
MojMix
50
200
250
2GB
200
250
2 GB
 
50 KM
 
200
500
1GB
200
500
1 GB
 
MojMix
55
200
500
2GB
200
500
2 GB
 
55 KM
 
500
100
-
500
100
-
 
MojMix
60
500
100
500MB
500
100
500 MB
 
60 KM
 
500
250
 
500
250
 
 
 
500
100
1GB
500
100
1 GB
 
65 KM
 
MojMix
65
500
250
500MB
500
250
500 MB
 
500
500
-
500
-
-
 
 
500
100
2GB
500
100
2 GB
 
 
70 KM
MojMix
70
500
250
1GB
500
250
1 GB
 
500
500
500MB
500
500
500 MB
 
MojMix
75
500
250
2GB
500
250
2 GB
 
75 KM
 
500
500
1GB
500
500
1 GB
 
MojMix
80*
500
500
2GB
500
500
2 GB
80 KM

Korisnici tarifnog modela Moj Mix Flex i Moj Mix Flat koji izaberu jedan od Bonusa - Mobilni internet u m:tel mreži, mogu koristiti uslugu prenosa podataka kako slijedi:

mobilni internet
APN
Internet pristup
Količina podataka
uz maksimalnu brzinu
Maksimalna brzina prenosa podataka u paketu
Cijena nakon potrošene količine podataka uz maksimalnu brzinu
Maksimalna brzina van paketa u m:tel mreži
500MB
mtelsmart
neograničen
500 MB
do 7,2 Mb/s
0.00 KM
64 Kb/s
1 GB
mtelsmart
neograničen
1 GB
do 21 Mb/s
0.00 KM
128 Kb/s
2 GB
mtelsmart
neograničen
2 GB
do 21 Mb/s
0.00 KM
128 Kb/s

Tarifni dodatak za mobilni internet

Ukoliko želite, nakon utrošenog bonusa prenosa podataka po maksimalnoj brzini, možete aktivirati dodatnih 250MB po maksimalnoj brzini za cijenu od 5 KM (bez PDV).

Promjena tarifnog modela

Ako želite promijeniti tarifni paket  cijene prelaska su regulisane kako slijedi:

  • Korisnicima kojima je preostalo 3 i manje mjeseci do isteka minimalnog perioda trajanja ugovornog odnosa, promjena tarifnog modela je besplatna.
  • Korisnicima kojima je preostalo više od 3 mjeseca do isteka minimalnog perioda trajanja ugovornog odnosa, cijena promjene tarifnog modela, utvrđuje se prema formuli:

Cijena promjene = (1 -  Ug - m1 ) * ( ТМ1*к1 –ТМ2*к2)
                                             Ug-3                                         

gdje su:

TM1 – mjesečna pretplata tarifnog modela sa kojeg korisnik prelazi
TM2 – mjesečna pretplata tarifnog modela na koji korisnik prelazi
k1 - koeficijent tarifnog modela sa kojeg korisnik prelazi
k2 - koeficijent tarifnog modela na koji korisnik prelazi
m1- broj mjeseci do isteka minimalnog perioda trajanja ugovora
Ug – minimalni period trajanja ugovora (u mjesecima)

Ukoliko je dobijeni iznos po navedenoj formuli negativan, promjena tarifnog modela je besplatna.
Cijena promjene tarifnog modela koja je utvrđena datom formulom je bez PDV-a

 

Koji je vaš mix?


Uputstvo: Iz svake kolone izaberite bonus i dobićete savršenu Moj Mix kombinaciju.