Moj Mix Flat/Flex

Tarifa MojMix Vam pruža mogućnost da spakujete svoj personalizovani tarifni paket. Birate količinu minuta i poruka koja odgovara Vašim potrebama i uz to, kao opciju, birate bonus za mobilni internet. Bonus koristite po punoj brzini, a nakon toga imate neograničeni mobilni internet po nižoj brzini.

Kao korisnik Moj Mix Flax tarifnog modela, bonus za minute možete iskoristiti za pozive prema mobilnim i fiksnim brojevima unutar mreže m:tel-a , a  kao korisnik Moj Mix Flat tarifnog modela, bonuse možete da koristite za pozive prema svim mobilnim i  fiksnim mrežama u BiH. Bonus za poruke u oba tarifna modela možete koristiti za slanje poruke prema svim mobilnim mrežama u BiH.

Izbor počinje sa Moj Mix Flex i Flat paketima:

  • Flex paketi su za one koji većinom pričaju unutar m:tel mreže
  • Flat paketi su za one koji pozivaju i druge mreže u BiH

Ukoliko, na primjer, izaberete tarifni paket Moj Mix 25, za 25 KM mjesečno možete izabrati 60 min, 100 SMS/MMS i 1 GB mobilnog interneta ili izaberite neku drugu kombinaciju minuta, poruka i neograničenog interneta koja Vama odgovara. Mi vam posebno preporučujemo Moj Mix 80 u kojem za 80 KM mjesečno  dobijate bonus od 500 minuta razgovora (Flex: prema fiksnim i mobilnim u m:tel mreži ili Flat: prema svim mrežama u BiH), 500 SMS/MMS (prema svim mrežama u BiH) i 2 GB mobilnog interneta (u m:tel mreži).

Pričajte, tipkajte i surfajte, baš onako kako Vama odgovara.

Vrsta poziva

Moj Mix
Mini, Standard, Net,
Extra, Top, Premium

MojMix Flex

MojMix Flat

m:tel mobilna mreža 0.15 0.15 0.18
Druge mobilne mreže u BiH 0.15 0.20 0.18
Fiksna m:tel mreža 0.15 0.15 0.17
Druge fiksne mreže u BiH 0.15 0.20 0.18
Prema 2 prijatelj broja 0.00* 0.06 0.06
SMS-sve mreže u BiH 0.06 0.06 0.06
MMS 0.06 0.06 0.06
Međunarodni pozivi
I Zona*   0.24 0.24
Ia Zona*   0.55 0.55
II Zona*   0.55 0.55
III Zona*   0.70 0.70
IIIa Zona*   0.70 0.70
IV Zona*   1.70 1.70
V Zona*   10.00 10.00
*Prema jednom prijatelj broju,
Cijene su izražene u KM/min i ne sadrže PDV. Tarifni interval na sve pozive je 60+1 sekundi.

I Zona -  fiksne mreže u Srbiji i Crnoj Gori
Ia Zona - mobilne mreže u Srbiji i Crnoj Gori
II Zona - fiksne i mobilne mreže u Hrvatskoj
III Zona - fiksne i mobilne mreže u Evropi
IIIa Zona - fiksne i mobilne mreže u SAD, Kanadi i Australiji
IV Zona - fiksne i mobilne mreže u ostalom dijelu Svijeta
V Zona  - Satelit

 

Moj Mix kombinacije

U skladu sa vašim potrebama odaberite jednu od Moj Mix tarifnih kombinacija.

  Moj Mix Bonusi Pretplata
Tarifa Minute SMS Mobilni  Internet  
  Sve BiH mreže sve BiH mreže sve BiH mreže  
MojMix Mini 100 100 100 MB 19 KM
MojMix
Standard
200 1000* 500 MB 29 KM
MojMix Net 100 1000* 4 GB 29 KM
MojMixExtra 300 1000* 4 GB 39 KM
MojMix Top 500 1000* 8 GB 59 KM
MojMix
Premuim
600 1000* 16 GB 79 KM
  m:tel mob/fiksne mreže sve mob/fiksne mreže u BiH sve mreže u BiH m:tel mreža  
MojMix15 60 60 100 - 15 KM
MojMix20 60
60
100
60
60
100
100
250
100
500 MB
-
-
20 KM
MojMix25 60
60
60
100
100
60
60
60
100
100
100
250
500
100
250
1GB
500 MB
-
500 MB
-
25 KM
MojMix30 60
60
60
100
100
100
200
60
60
60
100
100
100
200
100
250
500
100
250
500
100
2GB
1GB
500MB
1GB
500GB
-
-
30 KM
MojMix35 60
60
100
100
100
200
200
60
60
100
100
100
200
200
250
500
100
250
500
100
250
2GB
1GB
2GB
1GB
500MB
500MB
-
35 KM
MojMix40 60
100
100
200
200
200
60
100
100
200
200
200
500
250
500
100
250
500
2GB
2GB
1GB
1GB
500MB
-
40 KM
MojMix45 100
200
200
200
100
200
200
200
500
100
250
500
2GB
2GB
1GB
500MB
45 KM
MojMix50 200
200
200
200
250
500
2GB
1GB
50 KM
MojMix55 200
500
200
500
500
100
2GB
-
55 KM
MojMix60 500
500
500
500
100
250
500MB
-
60 KM
MojMix65 500
500
500
500
500
500
100
250
500
1GB
500MB
-
65 KM
MojMix70 500
500
500
500
500
500
100
250
500
2GB
1GB
500MB
70 KM
MojMix75 500
500
500
500
250
500
2GB
1GB
75 KM
MojMix80 500 500 500 2GB 80 KM
Cijene su izražene u KM i u njih nije uračunat PDV.

Korisnici tarifnog modela Moj Mix Flex i Moj Mix Flat koji izaberu jedan od Bonusa - Mobilni internet u m:tel mreži, mogu koristiti uslugu prenosa podataka kako slijedi:

Tarifni model Mobilni internet Internet Podaci uz maksimalnu brzinu Maksimalna brzina prenosa podataka u paketu Cijena nakon potrošenih podataka uz maksimalnu brzinu Maksimalna brzina van paketa u m:tel mreži
MojMix Mini 150 MB neograničen 150 MB do 2 Mb/s/512 Кb/s 0.00 KM 64 Кb/s
MojMix Standard 500 MB neograničen 500 MB do 4 Mb/s / 1 Mb/s 0.00 KM 64 Кb/s
MojMix Net 4 GB neograničen 4 GB do 21 Mb/s / 5,76 Mb/s 0.00 KM 128 Kb/s
MojMix Extra 4 GB neograničen 4 GB do 7,2 Mb/s / 2 Mb/s 0.00 KM 64 Кb/s
MojMix Top 8 GB neograničen 8 GB do 21 Mb/s / 5,76 Mb/s 0.00 KM 128 Kb/s
MojMix Premium 16 GB neograničen 16 GB do 21 Mb/s / 5,76 Mb/s 0.00 KM 128 Kb/s
  500MB neograničen 500 MB do 7,2 Mb/s 0.00 KM 64 Kb/s
  1 GB neograničen 1 GB do 21 Mb/s 0.00 KM 128 Kb/s
  2 GB neograničen 2 GB do 21 Mb/s 0.00 KM 128 Kb/s
APN za sve tarifne modele glasi: mtelsmart

Tarifni dodaci za maksimalnu brzinu

Aktivacijom jednog od ponuđenih tarifnih dodataka vašu brzinu prenosa podataka u paketu možete povećati i nakon što ste je potrošili, te nastaviti surfovanje po maksimalnoj brzini.

  • NET 250 od 250 MB po cijeni od 5 KM* (bez PDV-a)
  • Giga NET 1 od 1 GB po cijeni od 10 KM (bez PDV-a)
  • Giga NET 2 od 2 GB po cijeni od 15 KM (bez PDV-a)

Tarifni dodaci aktiviraju se slanjem besplatne poruke na kratki broj 065 1111 sa ključnom riječi NET 250, NET 1GB, odnosno NET2GB. Tarifni dodatak može se aktivirati više puta u toku jednog obračunskog perioda. Po isteku obračunskog perioda neiskorišteni iznos tarifnog dodatka se briše.

Promjena tarifnog modela

Kalkulator promjene tarifnog modela možete pogledati ovdje.

Datum objave: 20-03-2012