Moj Mix VIP

Rasteretite se brige o dužini razgovora, količini poruka ili korišćenja mobilnog interneta sa Moj Mix VIP tarifom i kupite bilo koji telefon iz m:tel ponude za 1KM.

Mjesečna pretplata za tarifu iznosi 175,50 KM (sa PDV-om), a bonusi su raspoređeni na fair use* osnovi: 1000 min. prema svim mrežama u BiH, 5000 minuta razgovora prema m:tel fiksnoj i mobilnoj mreži (nakon potrošenih 1000 minuta za pozive prema svim mrežama u BiH), 5000 poruka prema svim mrežama u BiH, 1000 minuta za pozive prema mobilnoj mreži mts Srbija i 20GB brzog interneta. Pored ovih vrhunskih bonusa, u pretplatu su uključene i dodatne pogodnosti: Moja Roaming tarifa uz posebno kreirane cijene poziva prema inostranstvu.

Cjenovnik saobraćaja za Moj Mix VIP tarifu

Vrsta saobraćaja Cijena
Pozivi unutar mobilne mreže m:tel-a (КМ/min) 0,18
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u BiH (КМ/min) 0,18
Pozivi prema fiksnoj mreži m:tel-a (КМ/min) 0,18
Pozivi prema drugim fiksnim mrežama u BiH (КМ/min) 0,18
Pozivi ka prijatelj broju (2 broja) (КМ/min) 0,07
SMS mreža m:tel-a i druge mobilne mreže u BiH  (KM/SMS) 0,07
MMS (КМ/МMS) 0,07
*Fair use princip podrazumijeva
- bonus od 1000 minuta za pozive prema svim mrežama u BiH,
- bonus od 5000 minuta za pozive prema mobilnoj i fiksnoj mreži m:tel-a
- bonus od 5000 SMS/MMS poruka prema svim mrežama u BiH.
- bonus od 1000 minuta prema mobilnoj mreži mt:s Srbija i  20 GB brzog interneta (Bonus minute prema mobilnim mrežama mts Srbija se mogu ostvariti prema brojevima iz mobilne mreže mts Srbija sa prefiksom 064, 065 i 066. Navedeni bonus se neće primjenjivati za pozive prema brojevima koji su preneseni iz mobilne mreže mts Srbija u druge mobilne mreže u Srbiji. Cijene su izražene sa PDV-om.
Tarifni interval je 60+1 sekundi, a cijena priključka za tarifni model Moj Mix VIP iznosi 1 KM (sa PDV-om).

Korisnicima Moj Mix VIP tarife omogućava se i besplatno korišćenje usluge Moja roaming tarifa.

Ova tarifa idealna je za sve one koji koji imaju potrebu da razgovaraju, šalju poruke i koriste internet u roaming-u uz značajne popuste od 20%, 30% i 50%.

Pored toga, korisnici Moj Mix VIP tarife imaju i pogodnost  jeftinijih razgovora prema međunarodnim destinacijama. 

Međunarodne destinacije Cijena
Pozivi prema I zoni (КМ/min) 0.28
Pozivi prema Ia zoni (КМ/min) 0.64
Pozivi prema IIa zoni (КМ/min) 0.51
Pozivi prema II b zoni (KM/min) 0.64
Pozivi prema III zoni (КМ/min) 0.51
Pozivi prema IIIa zoni (КМ/min) 0.51
Pozivi prema IV zoni (КМ/min) 1.05
Pozivi prema V zoni (КМ/min) 11.70
SMS prema međunarodnoj zoni Iа (KM/SMS) 0.09
SMS prema ostalim međunarodnim zonama (KM/SMS) 0.16
МMS prema svim međunarodnim zonama (KM/МMS) 0.07

Cijene su sa PDV-om.
I zona: fiksna mreža Srbija i Crna Gora
Ia zona: mobilna mreža Srbija i Crna Gora
IIa zona: fiksne mreže Hrvatska

IIb zona: mobilne mreže Hrvatska
III zona: Evropa
IIIa zona: SAD, Kanada, Australija
IV zona: Svijet
V zona: Satelit

Mobilni internet

Korisnici Moj Mix VIP tarife dobijaju i bonus za mobilni internet i to:

Mob. internet APN Internet Podaci po maksimalnoj brzini prenosa Maksimalna brzina prenosa podataka Brzina nakon potrošene količine podataka u paketu
20 GB mtelsmart neograničen 20 GB Do 21 Mb/s / 5,76 Mb/s 128 kb/s

Nakon potrošenog bonusa  po maksimalnoj brzini, možete i dalje koristiti mobilni internet ali po smanjenoj brzini sve do kraja obračunskog perioda.  Neograničeni internet pristup i količina podataka dostupna u maksimalnoj brzini prenosa može se koristiti isključivo u m:tel mreži dok se roaming saobraćaj naplaćuje prema važećem Cjenovniku. Obračunska jedinica 10 kB.

Tarifni dodaci za maksimalnu brzinu

Aktivacijom jednog od ponuđenih tarifnih dodataka vašu brzinu prenosa podataka u paketu možete povećati i nakon što ste je potrošili, te nastaviti surfovanje po maksimalnoj brzini.

  • NET 250 od 250 MB po cijeni od 5.85 KM (sa PDV-om)
  • Giga NET 1 od 1 GB po cijeni od 11.70 KM (sa PDV-om)
  • Giga NET 2 od 2 GB po cijeni od 17.55 KM (sa PDV-om)

Tarifni dodaci aktiviraju se slanjem besplatne poruke na kratki broj 065 1111 sa ključnom riječi NET 250, NET 1GB, odnosno NET2GB. Tarifni dodatak može se aktivirati više puta u toku jednog obračunskog perioda. Po isteku obračunskog perioda neiskorišteni iznos tarifnog dodatka se briše.

Promjena tarifnog modela

Kalkulator promjene tarifnog modela možete pogledati ovdje.

Datum objave: 14-08-2014