ADSL flat

m:tel ADSL omogućava da ostvarite brzu i kvalitetnu internet vezu 24 časa dnevno, bez ograničenja protoka saobraćaja, sa istovremeno, slobodnom telefonskom linijom.
 

Prednosti ADSL servisa

  • aktiviranjem m:tel ADSL servisa Vaš računar je stalno priključen na Internet (always on) tako da bez ograničenja možete koristiti sve Internet servise
  • neograničen saobraćaj (FLAT)
  • istovremeno telefoniranje i surfanje
  • za pristup Internetu putem ADSL-a ne plaćate korišćenje telefonske linije
  • brz pristup svim sadržajima na Internetu / brzo preuzimanje velikih fajlova
  • brža i potpunija komunikacija posredstvom e-maila: brzo slanje većih attachmenta, Messangera (komunikator) itd...
  • kvalitetniji pristup multimedijalnim sadržajima na Webu
  • visok kvalitet online gaminga
  • moguća je podjela Internet konekcije između nekoliko računara (za poslovne ili privatne potrebe), u zavisnosti od tipa modema

Za funkcionisanje ADSL servisa potrebno je da se pored postojeće telefonske linije instaliraju dva uređaja; spliter i modem. Spliter razdvaja govorne informacije i (data) informacije, tj. omogućava istovremeno telefoniranje i prenos podataka. Modem povezuje korisnikov računar na Internet i omogućava prenos podataka analognom telefonskom linijom.
m:tel ADSLFlat servis podrazumijeva neograničen protok saobraćaja (download/upload) za sva ADSL pakete definisane prema pristupnim brzinama.

ADSL kao širokopojasna (broadband) tehnologija korišćenjem DMT modulacije, omogućava efikasno iskorištenje frekvencijskog spektra što obezbjeđuje velike brzine prenosa podataka na pretplatničkim paricama različitih karakteristika.

Datum objave: 21-03-2012