Omiljeni brojevi

Razgovaraj sa dva omiljena broja za 0 KM/min

Kupovinom ove tarifne opcije možete registrovati dva omiljena broja iz bilo koje mobilne i fiksne mreže u BiH  i s njima komunicirati po cijenama navedenim u tabeli:

Tarifna opcija Broj omiljenih
brojeva
Razgovor prema
omiljenom broju
Uspostava poziva Period važenja Cijena
Omiljeni brojevi  Dva 0,00 KM/min 0,09 KM 30 dana 5.85 KM
U cijene je uračunat PDV.

Nakon isteka perioda važenja tarifne opcije, novi period važenja tarifne opcije se automatski nastavlja ukoliko prethodno ne deakivirate ovu tarifnu opciju i ukoliko imate dovoljan iznos na glavnom računu potreban za kupovinu. 
U slučaju da nemate dovoljan iznos na glavnom računu ova tarifna opcija vam se automatski deaktivira. Aktivacija i deaktivacija, kao i registracija omiljenih brojeva vrši se putem servisa Moj meni ili aplikacije m:go.

U slučaju da želite da promijenite registrovane omiljene brojeve, potrebno je da izvršite deaktivaciju i izvršite novu kupovinu ove tarifne opcije.

Komuniciranje sa omiljenim brojevima moguće je samo  dok se nalazite unutar m:tel mreže.

Datum objave: 13-02-2015