Open Quadro

Četiri usluge u jednom paketu

Open Quadro je usluga koja objedinjuje IPTV, fiksnu telefoniju, uslugu pristupa internetu i mobilnu telefoniju u jednom paketu.

Sa Open Quadro paketima možete da zadovoljite sve svoje potrebe za komunikacijom, a pri tom vam nudimo uštedu, jednostavnost u komunikaciji i plaćanju računa ali i uvijek nove ponude i bonuse.

U ponudi su različiti Open Quadro paketi koji se međusobno razlikuju u IPTV ponudi, brzini interneta, neograničenim pozivima u fiksnoj i bonusima u mobilnoj telefoniji.

Open Quadro Standard

Open Quadro Standard - 87,63 KM (sa PDV-om)
IPTV usluga
 • IPTV uslugu ( Osnovni paket )
 • dodatni IPTV paket -po izboru korisnika open IPTV Sport, Open IPTV  Plus ili Open IPTV Pink plus
 • pristup Facebook-u, Twitter-u i YouTube-u*
Usluga fiksne telefonije
 • mjesečna pretplata za korišćenje fiksnog telefonskog priklјučka
 • prijatelj broj u m:tel mobilnoj mreži po izboru korisnika**
 • Quadro broj -  pretplatnički broj usluge mobilne telefonije u okviru Open Quadro standard paketa usluga
 • neograničen telefonski saobraćaj unutar fiksne mreže Mtel-a
 • dodatnu telefonsku uslugu: prikaz broja koji zove
 • dodatne telefonske usluge: poziv na čekanju, konferencijska veza i bezuslovno preusmerenje poziva), koje se uklјučuju besplatno na zahtjev korisnika
Usluga mobilne telefonije
 • postpaid uslugu mobilne telefonije na tarifnom modelu MOJ MIX STANDARD koji prema važećem Cjenovniku za tarifni model MOJ MIX STANDARD ima slјedeće bonuse: 200 minuta besplatnog saobraćaja za pozive prema svim fiksnim i mobilnim mrežama u BiH, 50 minuta besplatnog saobraćaja za pozive prema mobilnim mrežama mts Srbija sa prefiksom 064, 065 i 066, SMS bez limita prema svim mobilnim mrežama u BiH, 500 MB mobilnog interneta
 • Quadro broj - pretplatnički broj usluge fiksne telefonije u okviru Open Quadro Standard paketa usluga kao prijatelј broj po cijeni definisanoj važećim Cjenovnikom Mtel-a
 • Prijatelj broj u m:tel mobilnoj mreži po izboru korisnika prema kojem je cijena poziva i razgovora 0 KM
Usluga pristupa interneta
 • uslugu pristupa Internetu pristupne brzine 5120/512 (kb/s),
 • (100+5) MB prostora na web serveru, i to:
 • 5 MB za postavlјanje lične Web prezentacije
 • 100 MB mailbox
 • mail adresu

Napomena: Uspostava poziva prema fiksnim brojevima u m:tel mreži se naplaćuje 0,04 KM (sa PDV-om). SMS bez limita (fair use – korisnik dobija 1000 SMS). 
*u skladu sa tehničkim mogućnostima
**cijena poziva prema Prijatelj broju je 0,06 KM/min (sa PDV-om).
Navedene internet (ADSL) brzine u paketima su maksimalno moguće brzine, a garantovane minimalne brzine su 50% od deklarisanih.

Open Quadro Extra

Open Quadro Extra - 99,33 KM (sa PDV-om)
IPTV usluga
 • IPTV uslugu ( Osnovni paket )
 • dodatni IPTV paket po izboru korisnika (Open Iptv Plus , Open IPTV Sport ili Open IPTV Pink plus)
 • pristup Facebook-u, Twitter-u i YouTube-u*
Usluga fiksne telefonije
 • mjesečna pretplata za korišćenje fiksnog telefonskog priklјučka
 • prijatelj broj u m:tel mobilnoj mreži po izboru korisnika**
 • Quadro broj - pretplatnički broj usluge mobilne telefonije u okviru Open Quadro Extra paketa usluga
 • neograničen telefonski saobraćaj unutar fiksne mreže Mtel-a
 • dodatnu telefonsku uslugu: prikaz broja koji zove
 • dodatne telefonske usluge: poziv na čekanju, konferencijska veza i bezuslovno preusmerenje poziva), koje se uklјučuju besplatno na zahtjev korisnika
Usluga mobilne telefonije
 • postpaid uslugu mobilne telefonije na tarifnom modelu MOJ MIX EXTRA koji prema važećem Cjenovniku za tarifni model MOJ MIX EXTRA ima slјedeće bonuse: 300 minuta besplatnog saobraćaja za pozive prema svim fiksnim i mobilnim mrežama u BiH, 100 minuta besplatnog saobraćaja za pozive prema mobilnim mrežama mts Srbija sa prefiksom 064, 065 i 066, SMS bez limita prema svim mobilnim mrežama u BiH, 4 GB mobilnog interneta
 • Quadro broj - pretplatnički broj usluge fiksne telefonije u okviru Open Quadro Extra paketa usluga kao prijatelј broj po cijeni definisanoj važećim Cjenovnikom Mtel-a
 • Prijatelj broj u m:tel mobilnoj mreži po izboru korisnika uz cijenu poziva I razgovora 0 KM
Uslugа pristupа Intеrnеtu
 • uslugu pristupa Internetu pristupne brzine 5120/512 (kb/s),
 • (100+5) MB prostora na web serveru, i to:
 • 5 MB za postavlјanje lične Web prezentacije
 • 100 MB mailbox
 • mail adresu
Napomena:
*u skladu sa tehničkim mogućnostima
Uspostava poziva prema fiksnim brojevima u m:tel mreži se naplaćuje 0,04 KM (sa PDV-om). SMS bez limita (fair use – korisnik dobija 1000 SMS). 
Navedene internet (ADSL) brzine u paketima su maksimalno moguće brzine, a garantovane minimalne brzine su 50% od deklarisanih.

 

Open Quadro Extra Net

Open Quadro Extra Net - 111,03 KM (sa PDV-om)
IPTV usluga
 • IPTV uslugu ( Osnovni paket )
 • dodatni IPTV paket po izboru korisnika (Open Iptv Plus , Open Iptv Sport ili Open Iptv Pink plus)
 • pristup Facebook-u, Twitter-u i YouTube-u*
Usluga fiksne telefonije
 • mjesečna pretplata za korišćenje fiksnog telefonskog priklјučka
 • prijatelj broj u m:tel mobilnoj mreži**
 • Quadro broj - pretplatnički broj mobilne telefonije u okviru Open Quadro Extra Net paketa usluga
 • neograničen telefonski saobraćaj unutar fiksne mreže Mtel-a
 • dodatnu telefonsku uslugu: prikaz broja koji zove
 • dodatne telefonske usluge: poziv na čekanju, konferencijska veza i bezuslovno preusmerenje poziva), koje se uklјučuju besplatno na zahtjev korisnika
Usluga mobilne telefonije
 • postpaid uslugu mobilne telefonije na tarifnom modelu MOJ MIX EXTRA koji prema važećem Cjenovniku za tarifni model MOJ MIX EXTRA ima slјedeće bonuse: 300 minuta besplatnog saobraćaja za pozive prema svim fiksnim i mobilnim mrežama u BiH, 100 minuta besplatnog saobraćaja za pozive prema mobilnim mrežama mts Srbija sa prefiksom 064, 065 i 066, SMS bez limita  prema svim mobilnim mrežama u BiH, 4 GB mobilnog interneta
 • Quadro broj - pretplatnički broj usluge fiksne telefonije u okviru Open Quadro Extra Net paketa usluga kao prijatelј broj po cijeni definisanoj važećim Cjenovnikom Mtel-a
 • Prijatelj broj u m:tel mobilnoj mreži po izboru korisnika uz cijenu poziva I razgovora 0 KM
Uslugа pristupа Intеrnеtu
 • uslugu pristupa Internetu pristupne brzine 15/3 (Mb/s)***
 • (100+5) MB prostora na web serveru, i to:
 • 5 MB za postavlјanje lične Web prezentacije
 • 100 MB mailbox
 • mail adresu
Napomena: Uspostava poziva prema fiksnim brojevima u m:tel mreži se naplaćuje 0,04 KM (sa PDV-om). SMS bez limita (fair use – korisnik dobija 1000 SMS). 
*u skladu sa tehničkim mogućnostima
**cijena poziva prema Prijatelj broju je 0,06 (sa PDV-om) KM/min.
Navedene internet (ADSL) brzine u paketima su maksimalno moguće brzine, a garantovane minimalne brzine su 50% od deklarisanih.
***samo u zoni dostupnosti

 

Open Quadro Premium

Open Quadro Premium - 175,38 KM (sa PDV-om)
IPTV usluga
 • IPTV uslugu ( Osnovni paket )
 • FilmBox paket
 • dodatni IPTV paketi (Open Iptv Plus, Open Iptv Sport, Open Iptv HBO, Open Iptv Cinemax i Open Iptv Pink plus)
 • pristup Facebook-u, Twitter-u i YouTube-u*
Usluga fiksne telefonije
 • mjesečna pretplata za korišćenje fiksnog telefonskog priklјučka
 • prijatelj broj u m:tel mobilnoj mreži po izboru korisnika**
 • Quadro broj - pretplatnički broj  mobilne telefonije u okviru Open Quadro Premium paketa usluga
 • neograničeni razgovori u m:tel fiksnoj mreži***
 • 100 minuta besplatnog saobraćaja prema Mtel mobilnoj mreži
 • 1000 minuta besplatnog saobraćaja ka fiksnim i mobilnim mrežama ostalih evropskih zemalјa (bez Srbije, Crne Gore, Makedonije, BiH, Hrvatske i Slovenije) i prema vanevropskim zemlјama
 • dodatnu telefonsku uslugu: prikaz broja koji zove
 • dodatne telefonske usluge: poziv na čekanju, konferencijska veza i bezuslovno preusmerenje poziva), koje se uklјučuju besplatno na zahtjev korisnika
Usluga mobilne telefonije
 • postpaid uslugu mobilne telefonije na tarifnom modelu MOJ MIX PREMIUM koji prema važećem Cjenovniku za tarifni model MOJ MIX PREMIUM ima slјedeće bonuse: 600 minuta besplatnog saobraćaja za pozive prema svim fiksnim i mobilnim mrežama u BiH, 500 minuta besplatnog saobraćaja za pozive prema mobilnim mrežama mts Srbija sa prefiksom 064, 065 i 066, SMS bez limita prema svim mobilnim mrežama u BiH, 16 GB mobilnog interneta
 • Quadro broj - pretplatnički broj usluge fiksne telefonije u okviru Open Quadro premium paketa usluga kao prijatelј broj po cijeni definisanoj važećim Cjenovnikom Mtel-a
 • Prijatelj broj u m:tel mobilnoj mreži po izboru korisnika uz cijenu poziva I razgovora 0 KM
Uslugа pristupа Intеrnеtu
 • uslugu pristupa Internetu pristupne brzine 6144/768 kb/s
 • (100+5) MB prostora na web serveru, i to:
 • 5 MB za postavlјanje lične Web prezentacije
 • 100 MB mailbox
 • mail adresu

Napomena:
*u skladu sa tehničkim mogućnostima
Uspostava poziva prema fiksnim brojevima u m:tel mreži se naplaćuje 0,04 KM (sa PDV-om). SMS bez limita (fair use – korisnik dobija 1000 SMS). 
**cijena poziva prema Prijatelj broju je 0,06  KM/min (sa PDV-om).
Navedene internet (ADSL) brzine u paketima su maksimalno moguće brzine, a garantovane minimalne brzine su 50% od deklarisanih.

Bonus mobilni internet u okviru korišćenja usluge mobilne telefonije u paketu usluga
Open Quadro

Bonus mobilni internet, u okviru korišćenja usluge mobilne telefonije integrisane u Open paketima usluga
Quadro Standard, Open Quadro Extra, Open Quadro Extra Net i Open Quadro Premium u mobilnoj mreži Mtel-a

Mobilni internet(flat) Podaci u m:tel mreži uz maksimalnu brzinu Maksimalna brzina prenosa podataka u paketu Cijena nakon potrošene količine podataka uz maksimalnu brzinu Maksimalna brzina van paketa u mreži m:tel-a
500MB 100MB do 4 Mb/s / 1 Mb/s 0 KM 64 kb/s
4 GB 4GB do 7,2 Mb/s / 2 Mb/s 0 KM 64 kb/s
16GB 16GB do 21 Mb/s / 5,76Mb/s 0 KM 128 kb/s
U cijenu nije uračunat PDV.
Obračunska jedinica je 10 kB.Ukoliko želite, nakon utrošenog bonusa prenosa podataka po maksimalnoj brzini, možete aktivirati dodatnih 250MB po maksimalnoj brzini za cijenu od 5,85 KM (sa PDV-om).

Ciјеnе priklјučkа  uslugе

U  ciјеnu priklјučkа zа uslugu pristupа Intеrnеtu  prеkо fiksnе mrеžе i zа IPTV uslugu niје uklјučеn pоrеz nа dоdаtu vriјеdnоst (PDV).U ciјеnu priklјučkа zа uslugu pristupа Intеrnеtu prеkо mоbilnе mrеžе i zа tаrifni mоdеl MOJ MIX  је uklјučеn pоrеz nа dоdаtu vriјеdnоst (PDV). Ciјеnа priklјučkа  sе nе plаćа zа uslugе kоје је kоrisnik kоristiо priје kupоvinе open pаkеtа uslugа.

                                                  Paket
  Open Quadro Standard, Open Quadro Extra,
Open Extra Net, Open Quadro
Trajanje ugovora 2god
Pristup Internetu preko fiksne mreže 1,17 KM
Priklјučak IPTV usluge 1,17 KM
Priklјučak za tarifu Moj Mix 1,00 KM
U cijene je uračunat PDV. Ciјеnа priklјučkа  sе nе plаćа zа uslugе kоје је kоrisnik kоristiо priје kupоvinе Open pаkеtа uslugа.

Мјеsеčnа nаknаdа kоrišćеnjе dоdаtnih pаkеtа ТV prоgrаmа

Nаziv pаkеtа Мјеsеčnа nаknаdа
Open IPTV sport  ili Open IPTV HD za korisnike
Quadro Extra Net paketa
4,10 KМ
FilmBox paket 5,59 KM
Open IPTV plus      4,68 KM
Open IPTV HBO     8,78 KМ
Open IPTV Cinemax     4,68 KМ
Open IPTV Pink plus     4,68 KМ
Cijene sadrže PDV.

Probno korišćenje Open IPTV usluge

m:tel će korisnicima koji podnesu zahtjev za paket usluge Open IPTV, omogućiti probno korišćenje Open IPTV usluge na period od 15 dana od dana aktivacije usluge, uz plaćanje jednokratne naknade u iznosu od 5,85 KM. U probnom periodu se svim korisnicima daje pravo na besplatno iznajmljivanje 3 VoD sadržaja. Korisnicima open duo paketa sa IPTV-om na probno korišćenje se dodjeljuju svi TV programi iz osnovnog paketa i dodatni paketi .

U toku probnog perioda korisnik može otkazati korišćenje usluga, uz vraćanje terminalne opreme koja mu je instalirana u svrhu realizacije usluga.

Ukoliko korisnik ne otkaže Open IPTV paket usluga najkasnije 15-ti dan od dana aktivacije paketa usluga, automatski će biti aktiviran open IPTV paket usluga koji je inicijalno odabrao, uz ugovornu obavezu minimalnog perioda trajanja ugovora od 12/24 mjeseca i plaćanje cijena pristupa uslugama.
 

Tehnički uslovi I dostupnost usluge

Korisnik paketa usluge open duo može biti isključivo aktivni rezidencijalni korisnik fiksne telefonije, uz uslov postojanja tehničkih uslova, što podrazumijeva da se lokacija priključenja nalazi u području pristupnog čvora s mogućnošću pristupa internetu (ADSL pristupa) i/ili Open IPTV usluge, da postoje slobodni mrežni kapaciteti i tehnički preduslovi rada paketa usluga na telekomunikacionoj priključnoj liniji korisnika (bakarnoj parici).

Uputstvo za korištenje Open IPTV usluge

Uputstvo za korištenje Open IPTV usluge  možete preuzeti ovdje
Posebne uslove korišćenja Open usluge pogledajte ovdje
Sve cijene stalne ponude m:tel open usluga možete pronaći u zbirnom Cjenovniku
 

Datum objave: 30-08-2013