Podešavanje telefona

OTA (over the air configurator) automatska podešavanja omogućavaju da putem ovog servisa, uz minimalan napor, automatski izvršite sva potrebna podešavanja na mobilnom telefonu.

Podešavanja za mobilni telefon dobićete na jednostavan način, tako što ćete u prvom koraku odabrati vrstu podešavanja: podešavanje klijenta za e-mail na mobilnom telefonu ili parametara prenosa podataka.

Za podešavanje klijenta za e-mail na mobilnom telefonu, izaberite model mobilnog telefona i podešavanje e-mail naloga, zatim u sljedećem koraku odaberite nekog od ponuđenih e-mail provajdera i unesite tražene podatke. Ukoliko Vaš e-mail provajder nije među ponuđenima, izaberite opciju „Ostalo...“ i unesite potrebne podatke.

Za podešavanje parametara prenosa podataka izaberite model mobilnog telefona, odgovarajuće GPRS/UMTS parametre (u zavisnosti od tarifnog modela koji koristite), zatim unesete broj telefona na koji ih želite poslati.

Podešavanja će stići putem poruke i u zavisnosti od modela telefona automatski će biti sačuvana u memoriji mobilnog telefona, ili ćete ih ručno snimiti. Pojedini modeli telefona traže potvrdu da želite sačuvati konfiguracije koje ste dobili, a to ćete učiniti ukucavanjem koda koji će biti poslan SMS porukom na uneseni broj telefona. Nakon što završite navedene radnje, isključite pa uključite Vaš telefon a u slučaju prvog podešavanja MMS usluge pošaljite MMS poruku kako bi ste kompletirali podešavanje telefona.

Automatsko podešavanje pristupnih parametara mobilnog aparata korisnika

Svim korisnicima prepaid i postpaid usluga m:tel mobilne telefonije, koji do sada nisu koristili uslugu prenosa podataka, zbog neadekvatno podešenih pristupnih parametara, sada je omogućeno korišćenje ove usluge bez dodatnih podešavanja.

Nova funkcionalnost daje mogućnost poređenja APN-a dobijenog od mobilnog aparata korisnika usluga (prepaid i postpaid), sa APN-ovima na sistemu, te u slučaju da je APN poslan sa korisničkog aparata pogrešan, omogućava korišćenje usluge prenosa podataka na osnovu informacije o APN-u dobijene od sistema. Isti će se desiti i u slučaju kada aparat korisnika ne šalje APN, a zahtijeva konekciju.

Navedena funkcionalnost se ne odnosi na podešavanja za korišćenje usluge MMS-a, tako da je i dalje potrebno izvršiti potrebna podešavanja svog aparata.

Takođe, ukoliko želite koristiti uslugu mobilnog interneta u Roaming-u trebate izvršiti podešavanje svog aparata, tako što APN definisan na aparatu korisnika usluga, nužno treba korelirati sa APN-om na sistemu m:tela, jer navedena funkcionalnost važi samo za korisnike koji koriste m:tel mrežu.

Podsjećamo, ukoliko ne želite koristiti uslugu prenosa podataka, možete zahtjevati isključenje usluge mobilnog interneta na pretplatničkom listu, besplatnim pozivom Korisničkog servisa na broj 066 10 10 10  ili dolaskom na najbliže prodajno mjesto m:tel-a.

Takođe, savjetujemo svim korisnicima koji koriste tzv. SMART telefon da se dodatno upoznaju sa funkcionalnostima, kao i instaliranim aplikacijama i programima na telefonu, koji mogu izazvati potrošnju produkovanu nekontrolisanim korišćenjem navedenih.

Uslovi korištenja

Uslovi korištenja m:tel usluga sastavljeni su u cilju zaštite korisnika m:tel servisa i ostalih korisnika Interneta od uznemiravajućih i nezakonitih aktivnosti. Na sve međusobne odnose između m:tel-a i korisnika primjenjuju se opšti uslovi korištenja m:tel servisa i odgovarajući pravilinici, zakoni i propisi Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Slijedeći uslove korištenja osiguraćete sebi i drugim korisnicima ugodnije i produktivnije korištenja m:tel usluga. Informacije i servisi dostupni preko m:tel-ovog portala su obezbjeđeni „takvi kakvi jesu“ bez bilo kakvih eksplicitnih ili podrazumjevanih garancija, uključujući ali se ne ograničavajući na trgovinu, podesnost za određenu namjenu i prekršaje. m:tel neće biti odgovoran bilo kome za direktne ili posredne posljedice ili druge štete koje eventualno mogu nastati korištenjem dostupnih servisa na m:tel-ovom portalu.

Datum objave: 03-04-2012