Pozovi me

Usluga “Pozovi me” je namijenjena svim m:tel prepaid korisnicima.
Putem ove usluge prepaid korisnici mogu obavijestiti osobu od koje žele primiti poziv da nemaju dovoljan iznos na računu i zamoliti da budu pozvani.

Da biste koristili ovu uslugu potrebno je da na svom prepaid računu imate iznos manji od 0.11 KM i da na broj 065 1122 pošaljete SMS poruku u kojoj ćete napisati:

POZOVI prazno mjesto broj osobe od koje želite primiti poziv u formatu 065xxxxxx

Primjer: ukoliko želite da Vas pozove osoba čiji je telefonski broj npr. 065123456, na broj 065 1122 pošaljite poruku sadržaja: Pozovi 065123456

Uslugu možete koristiti dva puta dnevno.
Osoba od koje želite primiti poziv treba da bude korisnik m:tel mreže.

Osoba od koje ste zatražili poziv dobiće SMS poruku sadržaja:
Korisnik broja 065xxxxxx poručuje: Molim te, nazovi me, nemam dovoljno na računu.
U poruci je naveden Vaš broj telefona.

Ako na računu imate iznos veći od 0.11 KM, dobićete sljedeće obavještenje u SMS poruci:
Na Vašem računu ima dovoljno novca! Usluga nije moguća!

Ako ste već iskoristili mogućnost da dva puta dnevno pošaljete poruku, dobićete sljedeće obavještenje:
Koristili ste ovu uslugu X puta u toku današnjeg dana! Usluga Vam je onemogućena do sutra!

Ako osoba od koje želite primiti poziv nije korisnik m:tel mreže, dobićete sljedeće obavještenje:
Broj koji ste naveli nije ispravan/ nije iz m:tel mreže! Usluga nije moguća!

Ako niste prepaid korisnik i u ostalim slučajevima kad usluga nije moguća, dobićete sljedeće obavještenje:
Akcija nije uspjela! Molimo Vas pokušajte kasnije!

Slanje SMS poruke je besplatno!
Poziv od osobe čiji ste broj telefona naveli u poruci, naplatiće se po cijeni poziva u m:tel mreži shodno tarifnom modelu koji osoba koristi

Datum objave: 03-03-2015