Prenesi broj

Vaš broj možete da prenesete u mrežu m:tel-a, te i dalje koristite isti broj kojeg znaju svi vaši prijatelji i saradnici.

Svi postpaid korisnici mobilne telefonije koji izvrše prenos  telefonskog broja u mrežu m:tel-a imaju mogućnost da registruju i jedan prijatelj broj. Sve pogodnosti ponude Prenesi broj se mogu realizovati u najbližem m:tel prodajnom mjestu.

Da biste prenijeli postpaid broj u m:tel mrežu, potrebno je da:

  • Izmirite obaveze prema bivšem operatoru
  • Podnesete Zahtjev za prenos telefonskog broja na prodajnom mjestu m:tel-a uz prilaganje potvrde o izmirenim dogovanjima prema prethodnom operatoru od kojeg prenosite telefonski broj

 

Datum objave: 28-03-2013