Postpaid roaming

Kvalitetnu, nesmetanu komunikaciju prilikom boravka u inostranstvu i mogućnost odabira operatera prilikom prelaska na druge mobilne mreže omogućava roaming usluga.

Realizaciju poziva korisnika m:tel mobilne mreže, u dolazu i odlazu i  korišćenje mreže drugih operatera prilikom boravka korisnika u inostranstvu, omogućava roaming usluga, čiju prednost i korisnost garantuju ugovori koje je kompanija  m:tel potpisala sa 360 partnera u 160 država svijeta. Time je korisnicima m:tel-a omogućeno da bez razlike gdje se trenutno nalaze, budu pozvani na isti način kao da su u mreži m:tel-a. Poziv se ostvaruje na uobičajen način, biranjem najprije jednog od dva pozivna broja, a potom i šestocifrenog pretplaničkog broja koji egzistira u m:tel mobilnoj mreži (065 xxx xxx i 066 xxx xxx).

Tarifni modeli roaming usluga

Tarifni model 1

Kada se korisnik nalazi u mrežama Telekom Srbija grupe (m:ts, m:tel Crna Gora).

Pregled cijena za roaming na području Srbije:

  Kada ste u mreži mt:s Srbija
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
  1A 1B          
Cijena poziva 0.28 0.55 2.13 2.24 3.95 5.26
SMS 0.18
Mobilni internet 0.94 (KM/MB)
Dolazni pozivi 0.12
Tarifni interval za odlazne pozive u zone 1A, 1B i 2 je 30+1 sekunda, a za ostale odlazne pozive je 60+60 sekundi.
Cijena dolaznog poziva za postpaid pretplatnike je 0.10 KM/min.
Tarifni interval za dolazne pozive je 1+1 sekunda.
Obračunski interval za GPRS je 1KB+1KB, a cijena prenosa podataka za obračunski interval je 0,00078125 KM: Sve cijene sadrže PDV.

Pregled cijena za roaming na području Crne Gore:

  Kada ste u mreži m:tel Crna Gora
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
  1A 1B          
Cijena poziva 0.28 0.55 1.32 1.65 3.29 5.26
SMS 0.18
Mobilni internet 0.94 (KM/MB)
Dolazni pozivi 0.12
Tarifni interval za odlazne pozive u zone 1A, 1B i 2 je 30+1 sekunda, a za ostale odlazne pozive je 60+60 sekundi.
Cijena dolaznog poziva za postpaid pretplatnike je 0.12 KM/min.
Tarifni interval za dolazne pozive je 1+1 sekunda.
Obračunski interval za GPRS je 1KB+1KB, a cijena prenosa podataka za obračunski interval je 0,00078125 KM: Sve cijene sadrže PDV

 

Zona 1A Fiksnа i mоbilnа mrеžа mt:s Srbiја, fiksnа i mоbilnа mrеžа m:tel Crnа Gоrа
Zona 1B Fiksnа i mоbilnа mrеžа m:tеl-а
Zona 2 Ostale fiksne i mobilne mreže u Srbiji i Crnoj Gori, ostale fiksne i mobilne mreže u BiH, BJR Makedonija
Zona 3 Albanija, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Rumunija
Zona 4 Аndоrа (376), Аlžir (213), Аustriја (43), Bеlgiја (32), Bјеlоrusiја (375), Čеškа Rеpublikа (420), Kipаr (357), Dаnskа (45), Еstоniја (372), Fаrskа Оstrvа, Finskа (358), Nјеmаčkа (49), Gibrаltаr (350), Grčkа (30), Irskа (353), Islаnd (354), Hоlаndiја (31), Itаliја (39), Lаtviја (371), Lihtеnštајn (423), Libiја (218, 219), Litvаniја (370), Luksеmburg (352), Маltа (356), Маrоkо, Моldаviја, Моnаkо (377), Nоrvеškа (47), Pоlјskа (48), Pоrtugаl (351), Sаn Маrinо (378), Slоvаčkа (421), Slоvеniја (386), Švеdskа (46), Švајcаrskа (41),Тunis (216, 217), Тurskа (90), Vеlikа Britаniја (44), Ukrајinа (380), Vаtikаn (39)
Zona 5

Frаncuskа (33), Špаniја (34), Јаpаn (81), Rusiја (7), Sјеdinjеnе Аmеričkе Držаvе (1), Kаnаdа (1),
Bаhаmi (1242), Аntigvа i Bаrbudа (1268), Britаnskа Dјеvičаnskа Оstrvа (1284), Dјеvičаnskа Оstrvа (1340), Kајmаnskа Оstrvа (1345), Bеrmudа (1441), Grеnаdа (1473), Оstrvа Тurks i Kаоkоs (1649), Моnsеrаt (1664), Оstrvа Sјеvеrnа Маriјаnа (1670), Guаm (1671), Dоminikа (1767), Svеti Vinsеnt i Grеnаdini (1784), Pоrtоrikо (1787, 1939), Dоminikаnskа Rеpublikа (1809, 1829, 1849), Тrinidаd i Тоbаgо ( 1868), Јаmајkа (1876), Bаrbаdоs (1246), Svеtа Luciја (1758), Svеti Kitis i Nеvis (1869), Аnguliа (1264), Еgipаt (20), Gаmbiа (220), Sеnеgаl (221), Маuritаniја (222), Маli (223), Gvinеја (224), Оbаlа Slоnоvаčе (225), Burkinа Fаsо (226), Nigеr (227), Тоgо (228), Bеnin (229), Маuriciјus (230), Libеriја (231), Siјеrа Lеоnе (232), Gаnа (233), Nigеriја (234), Čаd (235), Cеntrаlоаfričkа Rеpublikа (236), Kаmеrun (237), Zеlеnоrоtskа Оstrvа (238), Sао Тоmе i Principе (239), Еkvаtоriјаlnа Gvinеја (240), Gаbоn (241), Kоngо (242), Dеmоkrаtskа Rеpublikа Kоngо (243), Аngоlа (244), Gvinеја Bisао (245),  Sејšеli (248), Sudаn (249), Ruаndа (250), Еtiјоpiја (251), Sоmаliја (252), Džibuti (253), Kеniја (254), Таnzаniја (255), Ugаndа (256), Burundi (257), Моzаmbik (258), Zаnzibаr (255), Zаmbiја (260), Маdаgаskаr (261), Rејuniоn (262), Zimbаbvе (263), Nаmibiја (264), Маlаvi (265), Lеsоtо (266), Bоcvаnа (267), Svаzilеnd (268), Kоmоri (269), Јužnа Аfrikа (27), Svеtа Hеlеnа (290), Аrubа (297), Grеnlаnd (299),  Јеrmеniја (ARM, 374), Fоklаndskа Оstrvа (500), Bеlizе (501), Gvаtеmаlа (502), Еl Sаlvаdоr (503), Hоndurаs (504), Nikаrаgvа (505), Kоstаrikа (506), Pаnаmа (507), Svеti Pјеr i Мikеlоn (508), Hаiti (509), Pеru (51), Меksikо (52), Kubа (53), Аrgеntinа (54), Brаzil (55), Čilе (56), Kоlumbiја (57), Vеnеcuеlа (58), Gvаdаlupе (590), Bоliviја (591), Gајаnа (592), Еkvаdоr (593), Frаncuskа Gајаnа (594), Pаrаgvај (595), Маrtinik (596), Surinаm (597), Urugvај (598), Hоlаndski Аntili (599), Маlеziја (60), Indоnеziја (62), Filipini (63), Nоvi Zеlаnd (64), Singаpur (65), Тајlаnd (66), Аustrаliјskе Еkstеrnе Теritоriје (672), Brunејi (673), Nаuru (674), Pаpuа Nоvа Gvinеја (675), Тоngа (676), Slоmоn Оstrvа (677), Vаnuаtu (678), Fidži (679), Pаlаu (680), Vоlis i Fоrtunа (681), Kukоvа Оstrvа (682), Sаmоа (685), Kiribаti (686), Nоvа Kаlеdоniја (687), Тuvаlu (688), Frаncuskа Pоlinеziја (689), Тоkеlаu (690), Мikrоnеziја (691), Маršаlоvа Оstrvа (692), Kаzаhstаn (76, 77), Јužnа Kоrеја (82), Viјеtnаm (84), Sјеvеrnа Kоrеја (850), Hоng Kоng (852), Маkао (853), Kаmbоdžа (855), Lаоs (856), Kinа (86), Bаnglаdеš (880), Тајvаn (886), Indiја (91), Pаkistаn (92), Аvgаnistаn (93), Šri Lаnkа (94), Мјаnmаr (95), Маldivi (960), Libаnоn (961), Јоrdаn (962), Siriја (963), Irаk (964),  Sаudiјskа Аrаbiја (966), Јеmеn (967), Оmаn (968), Izrаеl (972), Bаhrеin (973),  Butаn (975), Моngоliја (976), Nеpаl (977), Irаn (98), Таdžikistаn (992), Тurkmеnistаn (993), Аzеrbејdžаn (994), Gruziја (995), Kirgistаn (996),

Zona 6 Dijego Garsija, Eritreja, Australija, Kuvajt, UAE, Katar, Uzbekistan i sve ostale zemlje

Tarifni model 2

Kada se korisnik nalazi u svim mrežama van Telekom Srbija grupe:

Kada pozivate   Kada se nalazite u
  Zona 0 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
Mreže u BiH (KM/min) 0.55 1.64 2.57 3.51 5.85
Lokalni pozivi (KM/min) 0.55 1.64 2.34 2.34 2.34
Međunarodni - Zona 0 (KM/min) 0.55 2.93 4.10 4.68 7.02
Međunarodni - ostale zone (KM/min) 4.10 2.93 4.10 4.68 7.02
SMS 0.18 0.59 0.59 0.70 0.70
Dolazni pozivi 0.16 0.70 1.17 1.76 2.11
Mobilni internet (KM/MB) 1.03 5.85 25.74 25.74 25.74
Mobilni internet (KM/10KB) 0.01 0.06 0.25 0.25 0.25
Cijene sadrže PDV.
Tarifni interval za odlazne pozive iz Zone 0 za postpaid korisnike mobilne telefonije prema mrežama u BiH, za lokalne pozive i međunarodne pozve prema Zoni 0 je 30+1 sekunda. Tarifni interval za dolazne pozive  u Zonu 0 je 1+1 sekunda, a za ostale zone 60+60 Obračunski interval za GPRS u Zoni 0 je 1KB+1KB, a u ostalim zonama 10KB+10KB.
Zona 0 - Srbija - fiksne i mobilne mreže operatora koji nisu članovi grupe Telekom Srbija
Crna Gora - fiksne i mobilne mreže operatora koji nisu članovi grupe Telekom Srbija
Makedonija
Zona 1 - Hrvatska
Zona 2 - Austrija, Njemačka, Grčka, Italija, Slovenija, Turska, Švajcarska, Danska
Zona 3 - Albanija, Andora, Belgija, Bugarska, Bjelorusija, Kipar, Španija, Estonija, Finska, Francuska, Farska Ostrva, Grenland, Mađarska, Irska, Island, Lihtenštajn.Litvanija, Luksemburg, Latvija, Moldavija,Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Češka, Slovačka, San Marino, Švedska, Ukrajina, Velika Britanija, Egipat, Kanada, Tunis, SAD,  Antigua i Barbuda, Britanska djevičanska ostrva, Kajmanska ostrva, Bermuda, Grenada, Turks i Kaokos, Monserat,   Dominika, Sveti Vinsent i Grenadini, Portoriko, Dominikanska republika, Jamajka, Barbados, Sveta Lucija, Sveti Kitis i Nevis, Angulia.
Zona 4 - Ostale zemlje

Cijene se ne odnose na saobraćaj ostvaren korištenjem satelitskih, pomorskih -maritime i avionskih - in-flight mreža i za saobraćaj ostvaren prema brojevima Premium rate usluga i drugih usluga sa dodatnom vrijednosti. Ovako ostvaren saobraćaj naplaćuje se po cijenama operatora u čijoj mreži je saobraćaj ostvaren, uvećanim za 15% po osnovu troškova međuoperatorskog obračuna.

Za detaljnije informacije možete se obratiti operaterima m:tel korisničkog servisa besplatnim pozivom na telefone 065 5999 i 065 5900 koji su na raspolaganju 24 časa dnevno.

Moja roaming tarifa

Moja roaming tarifa namijenjena je za sve korisnike postpaid tarifnih modela MOJ MIX koji imaju potrebu da razgovaraju, šalju SMS poruke i koriste internet u roaming-u uz značajne popuste od 20%, 30% i 50%.

  Zona u kojoj
se nalazite
Zona koju
pozivate
Destinacija 1 2 3
Pozivi prema mrežama u BiH (KM/min) 1.40 2.22 2.93
Lokalni pozivi (KM/min) 1.40 1.99 1.76
Međunarodni pozivi (KM/min) 2.69 3.74 4.10
SMS (KM/poruka) 0.41 0.47 0.59
Dolazni pozivi (KM/min) 0.47 0.70 1.29
GPRS (KM/MB) 2.92 12.87 12.87
GPRS (KM/10KB) 0.02 0.13 0.13
U cijene je uračunat PDV. Tarifni interval je podešen na 60/60. Obračunski interval za GPRS je 10KB+10KB
Zona 1 - Hrvatska
Zona 2 - Austrija, Njemačka, Grčka, Italija, Slovenija, Turska, Švajcarska, Danska
Zona 3 - Albanija, Belgija, Bugarska, Kipar, Španija, Finska, Francuska, Mađarska
Irska, Island, Lihtenštajn, Luksemburg,  Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Češka, Slovačka, San Marino, Švedska, Velika Britanija, Monako

Aktivacija ili deaktivacija vrši se isključivo putem servisa Moj meni ili m:go aplikacije. Korišćenje tarife „Moja roaming tarifa“ naplaćuje se po cijeni od 46,80 KM mjesečno, sa PDV-om. Jednom aktivirana, ova tarifa  se automatski produžava za naredni obračunski period (mjesec) sve dok se ne realizuje deaktivacija tarife po zahtjevu korisnika.

Budite pažljivi sa korištenjem interneta u roamingu

*Savjet korisnicima: Pažljivo, prilikom korišćenja interneta dok ste u roamingu!

Prije polaska na putovanje van granica naše zemlje, predlažemo da najprije provjerite cijene internet saobraćaja u roamingu, koje su važeće za zemlju vašu krajnju destinaciju, ali jednako i za zemlje kroz koje putujete. Ovo je potrebno iz razloga što se cijene saobraćaja u roamingu značajno razlikuju u odnosu na cijene u nacionalnom saobraćaju.
Surfanje internetom (gledanje video zapisa ili download podataka) putem mobilnog telefona prilikom boravka u inostranstvu, podsjećamo, takođe se naplaćuje kao roaming saobraćaj.
Prije polaska na putovanje, poželjno je i provjeriti da li vam je uključen automatski update nekog softwarea koji imate na mobilnom uređaju.

Datum objave: 26-03-2012