Posebni tarifni modeli

Radeći društveno odgovorno, m:tel svakodnevno vodi računa I o licima sa posebnim potrebama. Ne samo darujući novčana sredstva i podržavajući brojne projekte za ova lica, nego i kreirajući posebne uslove komunikacije koji uključuju dodatne bonuse i olakšice. Pored socijalnog paketa u fiksnoj telefoniji, licima sa posebnim potrebama nudimo tarifne pakete i u mobilnoj telefoniji koji podrazumijevaju bonuse u vidu SMS poruka za lica sa oštećenim sluhom, bonuse u vidu minuta razgovora za lica sa oštećenim vidom, kao i paket za lica sa invaliditetom i oboljele.

  • Tarifni paket I mjesečno 11,70 KM (uračunat PDV)
    Bonus: 100 minuta razgovora u mreži, 50 minuta unutar m:tel fiksne mreže i 100 SMS-ova unutar mreže
  • Tarifni paket II mjesečno 11,70 KM (uračunat PDV)
    Bonus: 500 SMS-ova  unutar mreže
  • Tarifni paket III mjesečno 11,70 KM (uračunat PDV)
    Bonus: 100 minuta razgovora u mreži, 20 minuta unutar m:tel fiksne mreže i 200 SMS-ova unutar mreže

Napomena:
Tarifni paket I – lica koja su potpuno i trajno izgubila vid.
Tarifni paket II – lica sa oštećenim čulom sluha od 90% do 100%
Tarifni paket III – invalidi I i II grupe sa 100% invalidnošću, na koje se primjenjuju propisi o ratnim i mirnodopskim invalidima, lica oboljela od progresivne mišićne distrofije i za lica sa 100% tjelesnim oštećenjem prouzrokovanim zatajenjem rada bubrega.

Cijene poziva i SMS/MMS poruka za korisnike Posebnih tarifnih paketa:

USLUGA Cijena sa PDV-om
Pozivi prema mobilnoj mreži m:tel-a (KM/min) 0,18
Pozivi prema fiksnoj mreži m:tel-a (KM/min) 0,18
Pozivi prema ostalim fiksnim mrežama u BiH (KM/min) 0,18
Pozivi prema ostalim mobilnim mrežama u BiH (KM/min) 0,18
Pozivi prema Prijatelj broju (maksimalno 1 broj)  (KM/min) 0,00
SMS unutar mreže m:tel-a i prema drugim mobilnim mrežama u BiH (KM/po poruci) 0,07
MMS (KM/po poruci) 0,07


Jedno lice ostvaruje pravo na popust samo za jedan telefonski broj.

Datum objave: 16-04-2015