Registracija domena

Realizaciji registracije domaćih i međunarodnih domena prethodi provjera da li je domen koji se želi registrovati slobodan. Raspoloživost domena može se provjeriti putem WhoIs upita na bilo kojem od registrara.
Popunjen obrazac za registraciju domena potrebno je poslati na faks 051/215 - 320 ili ga skenirati i proslijediti na e-mail poslovni.korisnici@mtel.ba

Nakon popunjavanja obrasca za registraciju domena i izvršene uplate, registracija servisa je završena. Za sve potrebne informacije obratiti se e-mail poslovni.korisnici@mtel.ba

Usluga registracije domena

Usluga Cijena Napomena
DNS hosting domena koji su registrovani kod nas Besplatno „vidlјivih“ prezentacija preko DNS servera
DNS hosting domena koji nisu registrovani kod nas 11,70 KM  
Registrovanje međunarodnih domena: .com, .org, .net, .info, .eu, .us 29,25 KM  
Registrovanje međunarodnog domena: .tv 76,05KM  
U navedene cijene je uklјučen porez na dodatnu vrijednost (PDV). Cijene su iskazane na godišnjem nivou.

 

Datum objave: 21-03-2012