Kombinuj Student

Za studente koji žele potpunu kontrolu i fleksibilnost troškova, tu je novi tarifni model – Kombinuj Student.

Paket Pretplata Bonus
Kombinuj Student Flex/Flat 11.70 KM 5,85 KM
Cijene sadrže PDV.

Ovaj tarifni model uključuje mjesečnu pretplatu od 11,70 KM i bonus u iznosu od 5,85 KM što znači da ukupna mjesečna dopuna prepaid korisničkog računa iznosi 17,55 KM.

Račun se sistemski dopunjava posljednji dan u mjesecu  i važi do naredne dopune. Prvog dana u mjesecu izdaje se račun za mjesečnu pretplatu u iznosu 11,70 KM. Nepotrošeni iznos na prepaid računu se prenosi u naredni mjesec. Dopunjeni iznos možete iskoristiti na sve vrste saobraćaja:

Usluga Kombinuj Flex Kombinuj Flat
Prema m:tel mobilnoj mreži 0.20 0.23
Prema m:tel fiksnoj mreži 0.20 0.20
Prema ostalim mobilnim mrežama u BiH 0.26 0.23
Prema ostalim fiksnim mrežama i BiH 0.20 0.23
Prema Friends & Familiy broju 0.07 0.07
SMS u m:tel mreži i ka mobilnim mrežama 0.09 0.09
SMS međunarodna  Zoni Ia 0.09 0.09
SMS međunarodne zone 0.16 (KM/SMS) 0.16 (KM/SMS)
MMS sve mreže u BiH 0.11 (KM/MMS) 0.11 (KM/MMS)
Prenos podataka 0.35 (KM/MB) 0.35 (KM/MB)
Inicijalni bonus mobilni internet 400 MB flat 400 MB flat
Cijene su izražene sa PDV-om.    

 

Prema  međunarodnim destinacijama Kombinuj Flex/Flat
I zona: fiksna mreža Srbija i Crna Gora 0,52
Ia zona: mobilna mreža Srbija i Crna Gora 0,64
IIa zona: fiksna  mreža Hrvatska 0,52
IIb zona:mobilna mreža Hrvatska 0,64
III zona: Evropa 0,81
III zona- Mtel Austria 0,70
IIIa zona: SAD, Kanada i Australija 1,05
IV zona: Svijet 1,05
V zona: Satelit 11.70
SMS i MMS međunarodna zona Ia 0.09
SMS i MMS međunarodna zona 0.16
U cijene je uračunat PDV. Tarifni interval za oba tarifna modela iznosi 60+1sekunda.

Kao korisnik tarifnog modela KOMBINUJ Student možete dopuniti svoj prepaid račun kao i ostali prepaid korisnici.

Prilikom zaključivanja pretplatničkog ugovora za korišćenje tarifnog modela KOMBINUJ Student plaćate priključak po cijeni od 1 KM sa uračunatim PDV-om.

Korisnici tarifnog modela KOMBINUJ Student mogu postati svi punoljetni studenti, državljani BiH, koji posjeduju važeći Indeks i koji nemaju navršenih 30 godina života. Korisnici tarifnog modela, koji navrše 30 godina života, bez obzira da li su u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora ili ne, biće automatski prebačeni na tarifni model KOMBINUJ 10 Flex/Flat, bez naknade.

Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa za Kombinuj Student možete podnijeti uz važeći Indeks i ličnu kartu na uvid, u m:tel prodajnom mjestu.
Stranim državljanima nije moguće da zasnuju pretplatnički odnos uz kupovinu mobilnog telefona. 

Prelasci na druge tarifne modele

Cijene promjena u okviru Kombinuj tarifnih modela kao i cijene promjena sa drugih tarifnih modela na Kombinuj i obrnuto možete pogledati u važećem m:tel Cjenovniku.

Za više informacija pozovite besplatni korisnički servis 066 10 10 10

Datum objave: 16-05-2013