Web i email hosting

Web hosting, usluga djeljenog hostinga omogućava zakup prostora na disku koji je zajedno sa određenom količinom internet saobraćaja neekskluzivno iznajmljen korisniku za njegove potrebe, kao i odgovarajućih serverskih resursa za smještaj web prezentacije na web serveru m:tel-a..

Mail hosting je usluga namijenjena korisnicima koji žele pouzdanu i efikasnu internet komunikaciju, obezbjeđuje pouzdanost i dostupnost elektronske pošte na internetu uz veliku sigurnost podataka, antivirus i antispam zaštitu, kreiranje vlastitih e-mail adresa i  mailbox-ova, kao i jednostavno korišćenje iste.

Hosting paket usluga kao jedinstven paket omogućava vam korišćenje web i mail hosting usluge.

U ponudi su četiri hosting paketa :

Hosting paket MINI Godišnje
U navedene cijene nije uključena naknada za registraciju domena i PDV je uračunat.
*Mjesečni protok predstavlja ukupnu količinu saobraćaja generisanog u toku mjeseca (download, upload).
Minimalni period trajanja ugovora između korisnika i m:tel-a po osnovu korišćenja web i mail hostinga je 12 mjeseci.

Ukupni disk prostor: 1100 MB
Web hosting:
- Disk prostor za www prezentaciju: 100 MB
- Mjesečni saobraćaj: 6 GB*
- Broj baza podataka: 1
- Broj poddomena+aliasa: 1
Mail hosting:
- Disk prostor za mail: do 1000 MB
- Broj mail adresa: do 10
- attachment: do 15MB

35,10 KM

Hosting paket STANDARD Godišnje
U navedene cijene nije uključena naknada za registraciju domena i PDV je uračunat.
*Mjesečni protok predstavlja ukupnu količinu saobraćaja generisanog u toku mjeseca (download, upload).
Minimalni period trajanja ugovora između korisnika i m:tel-a po osnovu korišćenja web i mail hostinga je 12 mjeseci
.

Ukupni disk prostor: 3300 MB
Web hosting:
- Disk prostor za www prezentaciju: 300 MB
- Mjesečni saobraćaj: 20 GB*
- Broj poddomena+aliasa: 3
- Broj baza podataka (istih ili različitih): 5
Mail hosting:
- Disk prostor za mail: do 3000 MB
- Broj mail adresa: do 30
- attachment: do 15MB

70,20 KM

Hosting paket TOP Godišnje
U navedene cijene nije uključena naknada za registraciju domena i PDV je uračunat.
*Mjesečni protok predstavlja ukupnu količinu saobraćaja generisanog u toku mjeseca (download, upload).
Minimalni period trajanja ugovora između korisnika i m:tel-a po osnovu korišćenja web i mail hostinga je 12 mjeseci
.

Ukupni disk prostor: 11000 MB
Web hosting:
- Disk prostor za www prezentaciju: 1000 MB
- Mjesečni saobraćaj:100 GB*
- Broj poddomena+aliasa: 10
- Broj baza podataka (istih ili različitih): 10
Mail hosting:
- Disk prostor za mail: do 10000 MB
- Broj mail adresa: do 100
- attachment: do 15MB

140,40 KM
Hosting paket PREMIUM Godišnje

Ukupni disk prostor: 22000 MB
Web hosting:
- Disk prostor za www prezentaciju: 2000 MB
- Mjesečni saobraćaj:200 GB*
- Broj poddomena+aliasa: 30
- Broj baza podataka (istih ili različitih): 15
Mail hosting:
- Disk prostor za mail: do 20000 MB
- Broj mail adresa: do 200
- attachment: do 15MB

234 KM
U navedene cijene nije uključena naknada za registraciju domena i PDV je uračunat.
*Mjesečni protok predstavlja ukupnu količinu saobraćaja generisanog u toku mjeseca (download, upload).
Minimalni period trajanja ugovora između korisnika i m:tel-a po osnovu korišćenja web i mail hostinga je 12 mjeseci
.

U okviru paketa Web hosting usluge korisnicima je omogućeno :

  • 24x7 FTP (File Transfer Protokol) pristup za administraciju sajta dostupan sa bilo koje pristupne tačke na Internetu,
  • uvid u statistiku web sajta, detaljan uvid u zasićenje prostora, ostvareni saobraćaj, posjećenost sajta, lokacija posjetilaca.
  • Intuitivan kontrolni panel za administarciju sajta,
  • Tehnička podrška (telefonom, e-mailom i putem HelpDeska) u radnom vremenu (radnim danom od 08 - 16h) časova,
  • dostupnost prezentacija korisnika na Internetu (putem zakupljene WEB adrese)  99.5% vremena na godišnjem nivou (Server online  99,5%), do isteka ugovorene obaveze za uslugu kao i isteka registrovanog domena.
  • UPS i agregatsko napajanje servera na kojima korisnik hostuje svoju prezentaciju,
  • MSSQL, MySQL, MS Access, ODBC za korisnike koji prezentaciju hostuju na windows platformi
  • MySQL, SHELL ACCESS (potrebna statička IP adresa) za korisnike koji prezentaciju hostuju na linux  platformi.


Cijene i uslovi korištenja usluge mail hosting:

Mail adresa Mail 100 Mail 200 Mail 300
5 naloga 23,40 KM 35,10 KM 46,80 KM
10 naloga 35,10 KM 46,80 KM 58,50 KM
U navedene cijene je uklјučen porez na dodatnu vrijednost (PDV). Cijene su iskazane na godišnjem nivou

U okviru svakog mail hosting tarifnog modela korisnik dobija prostor na HD za mailbox zavisno od izabranog tarifnog modela, i to za Mail 100, korisniku je na raspolaganju prostor od 100 MB po mail adresi, za Mail 200, korisniku je na raspolaganju prostor od 200 MB po mail adresi, a za Mail 300, korisniku je na raspolaganju prostor od 300 MB po mail adresi.

Cijene promjena:

Usluga Cijena
Promjena mail hosting tarifnog modela sa manjeg na veći besplatno
Promjena mail hosting tarifnog modela sa većeg na manji 11,70 KM (jednokratno)
Dodatni mailbox prostor u koracima po 100 MB 11,70 KM (na godišnjem nivou)
U cijene je uračunat PDV.  

Catchall usluga

Catchall usluga omogućava prihvaćanje svih poruka upućenih na korisnikovu domenu u jedan POP3 box (skupljanje elektronske pošte).  To podrazumijeva rezervisan prostor  na HD-u za zajedničko  “poštansko“  sanduče i softver za redistribuciju na strani korisnika.

Paket
Rezervisan prostor na HD-u
Cijena
Mail Catchall
500 MB
58,50 KM
Cijene su izražene na godišnjem nivou i sadrže PDV.

Dodatne usluge

U okviru hosting paketa usluga korisnici mogu aktivirati na zahtjev (preko korisničkog interfejsa ili na prodajnom mjestu Mtela) dodatne usluge definisane kako slijedi:

Dodatne usluge Cijena Napomena
Promjena platforme (Win, Linux) 11,70 KM Korisnik je dužan da prilagodi svoju prezentaciju novoj platformi
Transfer domena na drugog provajdera 23,40 KM  
Dodatnih 10 GB mjesečnog saobraćaja 11,70 KM  
Dodatni prostor na HD u segmentima po 100 MB 23,40 KM  
Dodatni prostor na HD u segmentima po 500 MB 93,60 KM  
Dodatni prostor na HD u segmentima po 1 GB 140,40KM  
Dodatni prostor na HD u segmentima po 2 GB 234 KM  
Ekskluzivna IP adresa (adresni pool) 35,10KM  
SSL sertifikat za jedan (pod)domen 81,90 KM Zaštita povjerlјive komunikacije na relaciji korisnički sajt korisnik
SSL sertifakt za više poddomena jednog domena 409,50 KM Zaštita povjerlјive komunikacije na relaciji korisnički sajt korisnik
Dodatni poddomen 5,85 KM  
Dodatni FTP nalog 5,85 KM  
Dodatni alias na domenu 5,85 KM  
Promjena korišćene baze podataka 5,85 KM  
Dodatna MSSQL 35,10 KM  
Dodatna MySQL 17,55 KM  
Shell Access 29.25 KM Obavezna statička IP adresa sa strane korisnika
Backup Server FTP na zahtjev korisnika 35,10 KM  
Dodatni box 5 mail adresa 11.70 KM Adrese se dodaju na postojeći paket, bez dodatnog proširenja prostora
Dodatni mailbox prostor u koracima po 100 MB 11.70 KM Prostor bez mail adresa
U navedene cijene je uklјučen porez na dodatnu vrijednost (PDV). Cijene su izražene na godišnjem nivou.

Paketi dodatnih usluga filtriranja elektronske pošte

U okviru hosting paketa usluga, kao i u okviru samostalne mail hosting usluge, korisnici mogu aktivirati na zahtjev (preko korisničkog interfejsa ili na prodajnom mjestu m:tel-a) dodatne usluge:

Broj mail naloga u paketu
Basic (SpamAssassin)
Advanced (Basic+ Iron Port)
Cijene su na mjesečnom nivou i sa uračunatim PDV-om.
5 naloga
besplatno
 
11,70 KM
10 naloga
17,55 KM
30 naloga
40,95 KM
60 naloga
76,05 KM
100 naloga
122,85 KM
Preko 100
122,85+n*1.17 KM

Svim novim korisnicima dodatne usluge filtriranja elektronske pošte m:tel će omogućiti besplatno korišćenje Advanced paketa filtriranja elektronske pošte u promotivnom periodu od dva mjeseca. Po isteku navedenog perioda, korisnicima koji žele da nastave korišćenje Advanced (Basic+Iron Port) paketa filtriranja elektronske pošte, usluga se naplaćuje prema važećem Cjenovniku m:tel-a.

  • Zahtjev za korišćenje usluge preuzmite ovdje
  • Posebne uslove pružanja hosting paketa usluga, mail hosting usluge i usluge registracije domena pogledajte ovdje

Datum objave: 21-03-2012